piątek, 12 sierpnia 2022

Usiłowali przekroczyć granicę RP wbrew przepisom

Odmową wjazdu na terytorium Polski oraz wszczęciem dochodzenia w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy RP wbrew przepisom zakończyła się podróż dwóch obywateli Gruzji, którzy do kontroli okazali sfałszowane oświadczenia powierzenia pracy w firmie, w której rzekomo mieli podjąć zatrudnienie.

Na Lotnisku Chopina, po przylocie samolotu z Tbilisi do kontroli granicznej stawiło się dwóch mężczyzn, przedstawiając oryginalne gruzińskie paszporty wraz z dokumentami uzupełniającymi ich cel i warunki pobytu w Polsce. Mężczyźni zadeklarowali przyjazd do naszego kraju w celu podjęcia pracy w jednej z firm, na dowód czego okazali funkcjonariuszom oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy. Dokumenty wzbudziły wątpliwości funkcjonariuszy, co do ich autentyczności. Jak się okazało oświadczenia zostały wydane na inne osoby i następnie przerobione.

W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy, podstępem, wbrew przepisom posługując się jako autentycznymi, przerobionymi oświadczeniami, Gruzinom odmówiono wjazdu na terytorium RP. Wszczęto także wobec nich postępowanie za naruszenie przepisów art. 13 § 1 kk w zw. z art. 264 § 2 kk w zb. z § 270par.1 kk (usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej RP przy użyciu podstępu, posługując się przerobionym dokumentem) oraz przesłuchano w charakterze podejrzanych. Mężczyźni nie przyznali się do zarzucanych czynów i odmówili składania wyjaśnień. W najbliższym czasie odlecą do Tbilisi.


Zobacz również