czwartek, 13 maja 2021

Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym–etap I

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zrealizuje zakupy w ramach rozszerzonego właśnie projektu: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”. Komendant Główny PSP podpisał aneks do umowy projektu prowadzonego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Aneks został zawarty 8 maja 2020 roku podczas wideokonferencji z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – beneficjenta projektu. Komendę Główną PSP reprezentował podczas wydarzenia on-line zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk.

„Podpisanie aneksu do umowy to rozszerzenie projektu o 64 mln zł. Wystąpiliśmy o rozszerzenie zakresu projektu ponieważ przed strażakami pojawiają się nowe wyzwania. Nasza uwaga skupia się na szkodliwych czynnikach chemicznych czy biologicznych np. COVID-19. Dzięki tak dużej puli pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem zamierzamy kupić 20 samochodów p-gaz i 8 samochodów do dekontaminacji – czyli usuwania tych szkodliwych czynników” – podkreślił st. bryg. Krzysztof Hejduk.

Głównym celem projektu jest optymalna efektywność prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie kolejowym przez Państwową Straż Pożarną na obszarze Polski.
Realizacja aneksu do projektu przyczyni się do:

– zwiększenia skuteczności reagowania Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji wypadków na kolei,
– poprawy warunków pracy służb ratowniczych w miejscu wypadków.

Samochody do dekontaminacji będą służyły do usuwania szkodliwych substancji z ratowników, osób poszkodowanych, sprzętu oraz innych pojazdów, a także budynków. Dekontaminacja będzie zapewniona, także wszystkim uczestnikom działań ratowniczych, a sam proces usuwania szkodliwych substancji z osób poszkodowanych będzie możliwy jeszcze przed ich transportem do szpitali. Samochody typu Pgaz umożliwią przewożenie sprzętu do ochrony dróg oddechowych oraz masek i butli zapasowych. Samochody te mogą być również wykorzystywane jako mobilna baza sprzętu ochrony indywidualnej ratowników pracujących w strefach skażenia w tym działań związanych z koronawirusem COVID –19.

Całkowita kwota w projekcie „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” wyniesie ponad 328 mln złotych.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie


Nasi partnerzy