piątek, 07 października 2022

W Przasnyszu odbył się jubileusz 300-lecia pasjonistów

W Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu 7 lipca 2021 r. odbyła się centralna uroczystość 300-lecia istnienia Zgromadzenia Męki Pańskiej (pasjonistów). Wspólnie modlono się o beatyfikację o. Bernarda (Zygmunta) Kryszkiewicza CP – 23 maja br. papież Franciszek promulgował dekret o heroiczności cnót pasjonisty, związanego z diecezją płocką.

Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył o. dr Łukasz Andrzejewski CP. W 76. rocznicę śmierci sługi Bożego o. Bernarda od Matki Pięknej Miłości, kandydata na ołtarze (23 maja papież Franciszek wydał dekret o heroiczności jego cnót), przybliżył historię jego krótkiego, ale owocnego życia (1915-1945). Porównał go do Józefa egipskiego, który potrafił dzielić się z innymi tym, co sam miał i pomagał pokrzywdzonym.

Ojciec prowincjał przypomniał, że Zygmunt (urodzony w Mławie), czyli przyszły o. Bernard „nie rokował”, ani duchowo, ani intelektualnie, na przykład powtarzał klasę w szkole. Jego matka zdecydowała, że powinien uczyć się w szkole zakonnej w pobliskim Przasnyszu (Szkole Apostolskiej św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej). Stopniowo wszedł w system życia zakonnego, podporządkował się jego normom i zasadom. Odbył nowicjat, a potem studia w Rzymie, w roku 1938 przyjął tam święcenia kapłańskie. Do Polski powrócił tuż przed wojną, na polecenie zwierzchników zakonnych.

– W czasie okupacji miał pod opieką trzech kleryków. Otaczał ich opieką, ale zdawał sobie też sprawę, że wiele sam może się od nich nauczyć, lepiej się poznać. Dzięki poczynionym obserwacjom napisał „Pedagogicum” oraz „Dialogi z Ukrzyżowanym”, czyli zbiór medytacji męki Jezusa Chrystusa. Jeden z tych wychowanków – o. Dominik Buszta CP zainicjował potem proces beatyfikacyjny o. Bernarda – przypomniał o. dr Łukasz Andrzejewski CP.

Kaznodzieja podkreślił, że gdy w 1945 roku o. Bernard znalazł się w Przasnyszu, zaczął odbudowywać zniszczony przez Niemców kościół i klasztor (7 żyjących tu zakonników Niemcy zamordowali w obozie w Działdowie). W tym mieście umarł, opiekując się duchowo chorymi na tyfus.

Po Eucharystii jej uczestnicy przeszli do krypty, gdzie znajdują się doczesne szczątki o. Bernarda Kryszkiewicza; odmówiono tam modlitwę o jego beatyfikację. Ojcowie pasjoniści wydali także wiele materiałów, pomocnych w poznaniu o. Bernarda i modlitwie o wyniesienie go na ołtarze.

Rok Jubileuszowy w Zgromadzeniu Męki Pańskiej rozpoczął się 22 listopada 2020 roku, natomiast w Przasnyszu zainaugurowano go 8 grudnia 2020 roku. Rok zakończy się 1 stycznia 2022 roku, ale w Przasnyszu jego zakończenie będzie miało miejsce 8 grudnia tego roku, z udziałem o. Joachima Rego CP, generała zakonu i o. Łukasza Andrzejewskiego CP, przełożonego Prowincji Polskiej zgromadzenia.

W ramach Roku Jubileuszowego odbyły się dwa sympozja o historii i dziele zgromadzenia: 8 grudnia 2020 roku on-line oraz 22 maja tego roku stacjonarne. O. Wiesław Marek Wiśniewski CP, przeor i proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu (od 2013 r.) otrzymał od władz samorządowych Przasnysza medal „Gloria Prasnensis Terrae” („Chwała Ziemi Przasnyskiej”), w uznaniu zasług dla Ziemi Przasnyskiej.


Zobacz również