piątek, 14 maja 2021

Warsztaty z zakresu uwalniania osób poszkodowanych

Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Siedlcach odbyły się warsztaty z zakresu uwalniania osób poszkodowanych uwięzionych w pojazdach.

Warsztaty …

Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Siedlcach odbyły się warsztaty z zakresu uwalniania osób poszkodowanych uwięzionych w pojazdach.

Warsztaty rozpoczęły się od części teoretycznej, a następnie podczas części praktycznej strażacy wypracowywali najbardziej efektywny zamiar taktyczny mający na celu wykonanie dostępu do osób poszkodowanych przy narzuconym scenariuszu. Podczas przeprowadzonych warsztatów omówione zostały zasady postępowania podczas założonego scenariusza: samochód osobowy po uderzeniu bocznym odwróconym, z przeszkodą od strony dachu.

Celem warsztatów było:
– omówienie zagrożeń i zasad BHP podczas działań ratownictwa technicznego,
– omówienie oraz dobór sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratownictwa technicznego,
– doskonalenie technik wykonywania dostępu do osób poszkodowanych uwięzionych w pojazdach oraz ich ewakuacji/wydobycia w założonych scenariuszach,
– wypracowanie właściwych sposobów działania na poszczególnych etapach akcji ratownictwa drogowego,
– doskonalenie technik udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przekazanie poszkodowanego zespołowi Państwowego Ratownictwa Medycznego.


Nasi partnerzy