niedziela, 24 października 2021

Weekendowe podsumowanie Mazowieckich Strażaków

344 interwencje mazowieckich strażaków podczas weekendu 24-25 października 2020 roku, w tym 54 pożary, 250 miejscowych zagrożeń oraz 40 fałszywych alarmów. Strażacy interweniowali m. in. przy 56 wypadkach drogowych oraz 13 pożarach w obiektach mieszkalnych.

Ponadto, mazowieccy strażacy podczas weekendu 24-25 października, prowadzili 76 działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Strażacy m. in. dozorowali stan techniczny 47 polowych izb przyjęć oraz udzielali wsparcia osobom przebywającym na kwarantannie.

Przykłady inicjatyw mazowieckich strażaków dla osób objętych kwarantanną w październiku 2020 roku:
– OSP RW z Nowego Dworu Mazowieckiego pomaga osobom objętym kwarantanną poprzez dostarczenie żywności oraz wyprowadzenie psa na spacer.
– OSP Legionowo odbiera śmieci oraz dostarcza zakupy.
– OSP Piaseczno dostarcza zakupy dla osób w kwarantannie na terenie miasta Piaseczno.
– OSP Mchowo z powiatu przasnyskiego dostarcza paczki żywnościowe na terenie gminy Mchowo.
– OSP Modła z powiatu ciechanowskiego uruchomili pogotowie zakupowe dla osób objętych kwarantanną.
– OSP Józefów z powiatu otwockiego ogłasza komunikaty dla miejscowej ludności dotyczące wprowadzonych obostrzeń sanitarnych.
– JRG PSP z Ostrowi Mazowieckiej dostarcza żywność osobom objętym kwarantanną.
– JRG PSP nr 7 z Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy przekazało paczki żywnościowe dla osób w kwarantannie.

W październiku 2020 roku mazowieccy strażacy prowadzili ponad 1100 interwencji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Nasi partnerzy