piątek, 14 maja 2021

Wideokonferencja mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP

2 czerwca 2020 roku miała miejsce wideokonferencja mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Jarosława Nowosielskiego z komendantami powiatowymi oraz miejskimi Państwowej

2 czerwca 2020 roku miała miejsce wideokonferencja mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Jarosława Nowosielskiego z komendantami powiatowymi oraz miejskimi Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego.

W wideokonferencji uczestniczyli również st. bryg. Dariusz Stumski p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz bryg. Artur Gonera zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, a także naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Podczas spotkania poruszone zostały bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego, a w szczególności:
– Dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP,
– Udział kadry kierowniczej w działaniach ratowniczych,
– Egzaminy do szkół aspirantów PSP,
– Udział funkcjonariuszy PSP w działaniach poza granicami kraju
– Organizacja czasu pracy dla pracowników systemu codziennego oraz zmianowego w garnizonie mazowieckim,
– Zagadnienia szkoleniowe oraz doskonalenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych PSP,
– Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przez jednostki organizacyjne PSP,
– Planowane zakupy sprzętu na potrzeby komend powiatowych PSP woj. mazowieckiego
– Testy sprawności fizycznej w PSP w 2020 roku.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.


Nasi partnerzy