Z Warszawy przez Zegrze do Przasnysza koleją

Umowa o Partnerstwie to niezbędny dokument aplikacyjny w ramach drugiego etapu naboru projektów do programu Kolej+. Samorządy z Mazowsza ubiegają się o wsparcie budowy połączenia kolejowego z Zegrza do Przasnysza. Umowa podpisana przez lidera projektu oraz 18 partnerów razem z pozostałą dokumentacją trafi teraz do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK). Decyzja o wyborze projektów do realizacji ma zapaść w najbliższym czasie

Umowa o Partnerstwie to niezbędny dokument aplikacyjny w ramach drugiego etapu naboru projektów do programu Kolej+. Samorządy z Mazowsza ubiegają się o wsparcie budowy połączenia kolejowego z Zegrza do Przasnysza. Umowa podpisana przez lidera projektu oraz 18 partnerów razem z pozostałą dokumentacją trafi teraz do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK). Decyzja o wyborze projektów do realizacji ma zapaść w najbliższym czasie.

Samorząd województwa jest jednym z 18 partnerów projektu „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza””. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku (Program Kolej+). Zakłada budowę 70 km torów na trasie Zegrze-Przasnysz, kilku stacji oraz przeprawy mostowej na Narwi.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik jest o co walczyć, bo stawka jest wysoka. – Zabiegamy o naprawdę duży projekt. I chodzi tu zarówno o jego wartość finansową, jak i społeczno-gospodarczy wpływ na tę część Mazowsza. Zrównoważony i dostępny transport to jeden z naszych priorytetów. Uruchomienie połączenia kolejowego między Warszawą a Przasnyszem to byłby przełom, i świetna wiadomość dla mieszkańców codziennie dojeżdżający do pracy, szkół czy inwestorów szukających nowych terenów pod swoją działalność – podkreśla marszałek.

Liderem projektu jest miasto i gmina Serock. Pozostałymi samorządami uczestniczącymi w projekcie jako partnerzy są: gmina Pokrzywnica, gmina Winnica, miasto Pułtusk, gmina Karniewo, gmina Szelków, gmina Płoniawy Bramura, gmina Krasne, gmina Przasnysz, miasto Maków Mazowiecki, miasto Przasnysz, powiat legionowski, powiat pułtuski, powiat makowski, powiat przasnyski, a także gminy Wieliszew, Nieporęt oraz samorząd województwa mazowieckiego.

Artur Borkowski, burmistrz miasta i gminy Serock zwraca uwagę na współpracę między samorządami. – Projekt, który wspólnie chcemy realizować przede wszystkim łączy i to jest najwyższa wartość, którą dzięki niemu realizujemy już teraz. Całe przedsięwzięcie jest przykładem bezprecedensowej współpracy samorządów wszystkich szczebli, w tym wypadku z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. To niezwykle ważne szczególnie w tak niespokojnym czasie, że udaje nam się wdrażać ducha współpracy pomimo różnic w bieżących wyzwaniach, jakie towarzyszą nam w codziennej pracy. – dodaje.

PROJEKT DOSTAŁ SIĘ DO DRUGIEGO ETAPU
Projekt „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” po pozytywnej ocenie w pierwszym etapie naboru, dostał się do drugiego. Jest jednym z 79 zakwalifikowanych przedsięwzięć.

Na potrzeby drugiego etapu naboru powstało już Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne. Jego opracowanie wspomógł samorząd Mazowsza, przekazując na przygotowanie dokumentu blisko 679 tys. zł z budżetu województwa. W studium znalazły się m.in. analizy geologiczne, przestrzenne i środowiskowe. Ponadto przy udziale mieszkańców opracowano trzy wstępne warianty przebiegu trasy kolejowej. Trwają jeszcze ostatnie poprawki, m.in. co do proponowanych trasowań na odcinku Serocka i Pułtuska, związane z dostosowaniem do obwodnic miast.

Opracowane Studium jest wstępem do dalszych prac projektowych, które pozwolą poznać odpowiedź na pytanie o docelowy przebieg planowanej linii kolejowej.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk docenia zaangażowanie mieszkańców. – Mazowszanie są bardzo aktywni i interesują się tym projektem. Samorządy rozmawiają i konsultują. Starają się na bieżąco informować. To bardzo ważne, bo to przedsięwzięcie będzie mieć bezpośredni wpływ na życie każdego mieszkańca tej części regionu – dodaje.

W ramach Programu Kolej+ zostałyby sfinansowane koszty opracowania dokumentacji (Studium Projektowo-Techniczne) oraz koszt wykupu nieruchomości. Dla optymalnego wariantu to kwota 238 mln zł, co przy 15-proc. wkładzie własnym samorządów-partnerów projektu daje 35 mln zł. Podział między partnerów zostałby określony po przyjęciu projektu do realizacji.

Natomiast całkowity koszt inwestycji, w tym roboty budowlane szacowany jest na 1,7 mld zł.

Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski to ogromna inwestycja, która zapewni mieszkańcom północnego Mazowsza dostęp do kolei. – Wiele osób dojeżdża samochodami i autobusami z Przasnysza czy Pułtuska do pracy do Warszawy. Niestety, zabiera im to sporo czasu. Korki czy brak miejsc w autobusach to trudna codzienność. Kolej skróci czas, ale też poprawi komfort dojazdów. – dodaje.

NIEZBĘDNA UMOWA PARTNERSTWA

Podpisana dziś przez samorządy Umowa o Partnerstwie jest jednym z niezbędnych dokumentów aplikacyjnych w ramach drugiego etapu naboru projektów do Programu Kolej+. Umowa określa zasady współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między liderem a partnerami projektu. Czas jej realizacji przypada na lata 2021-2028.

Jej projekt był wcześniej konsultowany z partnerami, co związane było z koniecznością podjęcia działań przygotowawczych, poprzedzających jej zawarcie. Niezbędne były uchwały rad gmin i miast, deklarujące udział finansowy samorządów w przedsięwzięciu. Również zarząd województwa mazowieckiego podjął stosowną uchwałę w ubiegłym tygodniu. Zapoznał się też z informacją w sprawie deklaracji organizatora przewozów odnośnie uruchomienia przewozów i ich finansowania. Chodzi o co najmniej cztery pary pociągów na dobę przez okres pięciu lat.

Inwestycji kibicuje również radna województwa mazowieckiego Anna BrzezińskaTen projekt to rozwiązanie problemu wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców powiatów legionowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego. Mam nadzieję, że zyska uznanie PKP PLK. – dodaje radna.

Za kilka dni, samorząd Serocka – lider projektu złoży dokumentację konkursową, w tym zawartą dziś Umowę o Partnerstwa i wówczas okaże się, czy projekt zyska wsparcie.

NIEBAGATELNE 1,7 MLD ZŁ
Koszt inwestycji szacowany jest na 1,7 mld zł, w tym blisko 1,5 mld to roboty budowlane. Realizacja projektu zostałaby podzielona na dwa etapy.

Pierwszy zakłada pozyskanie studium składającego się z koncepcji programowo-przestrzennej określającej w szczegółowy sposób zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji projektu dla wariantu przyjętego w Studium Planistycznym, a także wykonanie wstępnego kosztorysu robót oraz dokumentacji projektowej (projektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim, w tym kosztorysu inwestorskiego dla projektu) oraz uzyskania wszelkich innych niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w tym decyzji administracyjnych (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa), decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę. Drugi etap to roboty budowlane.

Ze względu na ograniczenie czasowe Programu Kolej+ do końca 2028 r. i stopień skomplikowania projektu, realizacja robót przewidywana jest już poza tym programem.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.