sobota, 23 października 2021

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka

26 marca w Ośrodku szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak zorganizowanego w terminie 14.12.2020r. – 26.03.2021r.

Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 66 słuchaczy. Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy st. bryg. Jacek Antos wręczył absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia, wręczył listy gratulacyjne za wzorową postawę oraz bardzo dobre wyniki w nauce pięciu słuchaczom kursu. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Nowosielski wyróżnił ośmiu słuchaczy za wzorową postawę oraz wkład pracy na rzecz Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie. Wszystkim słuchaczom złożono gratulacje oraz życzenia satysfakcji i sukcesów w służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

W uroczystości udział wzięli st. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Jacek Antos komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, bryg. Marek Piekutowski dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP, bryg. Robert Sałek p.o naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach , kadra Ośrodka Szkolenia w Pionkach oraz słuchacze kursu KS 5/2020 i kursu KS 6/2020.

Opracowanie i zdjęcia: Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie.


Nasi partnerzy