wtorek, 26 października 2021

Żandarmi z Mińska Mazowieckiego na poligonie w Ustce

W dniach 1-13 września na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce żołnierze 2 batalionu manewrowego Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim doskonalili umiejętności taktyczno-strzeleckie, uczestniczyli w szkoleniu zgrywającym z żandarmami z Litwy w ramach wielonarodowej kompanii Żandarmerii Wojskowej oraz szkolili żandarmów z Gruzji, którzy przygotowują się do certyfikacji do Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO.

Szkolenie poligonowe 2 batalionu manewrowego Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim i Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej obejmowało m.in. zagadnienia z zakresu procedur działania w przypadku eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego, taktyki przeszukania terenu i pojazdów, organizacji punktu kontrolno-blokadowego, prowadzenia działań przeciwterrorystycznych, technik posługiwania się bronią oraz taktyki działania podczas ochrony osób. – Dziś żołnierze ćwiczyli m.in. zachowania podczas eskorty VIP, ewentualnego ataku lub zagrożenia. Szkolenie odbywało się z użyciem pojazdów. Zadaniem była ewakuacja ochranianej osoby i przetransportowanie jej w bezpieczne miejsce – mówi ppor. Paweł Pindera, p.o. zastępcy dowódcy 2 kompanii manewrowej Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim.

W ramach zgrupowania poligonowego równolegle przeprowadzono szkolenie zgrywające żandarmów z Polski oraz z Litwy wydzielanych do wielonarodowej kompanii policji wojskowej litewsko-polsko-ukraińskiej brygady LITPOLUKRBRIG. – Wielonarodowa kompania osadzona jest w strukturach brygady, która powstała na bazie trójstronnego porozumienia między rządami państw w 2015 r. Żandarmeria Wojskowa zaangażowana jest od samego początku w ten projekt. Oddział Specjalny ŻW w Mińsku Mazowieckim na podstawie rozkazu komendanta głównego ŻW wydziela dowództwo kompanii oraz pluton Żandarmerii Wojskowej – informuje ppłk Daniel Suski, dowódca 2 batalionu manewrowego OSŻW w Mińsku Mazowieckim i dowódca zgrupowania poligonowego.

Po dwóch dniach szkolenia widać dobrą współpracę polskich i litewskich żandarmów. – Wspólne szkolenie poligonowe to dla nas świetna okazja do wymiany doświadczeń z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej. W tej chwili ćwiczymy strzelanie taktyczne. Dostajemy różnorodne zadania i możemy sprawdzić się w wielu sytuacjach – mówi dowódca litewskiego plutonu Augis Gecevicius.

Oprócz szkolenia żołnierzy mińskiego oddziału specjalnego i szkolenia zgrywającego z Litwinami podczas zgrupowania poligonowego została przeprowadzona certyfikacja pododdziału wydzielonego z OSŻW w Mińsku Mazowieckim do XLI zmiany PKW w Kosowie na poziomie Żandarmerii Wojskowej. Z kolei w ramach współpracy Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim z Departamentem Policji Wojskowej Gruzji, który stara się o włączenie plutonu gruzińskiej żandarmerii do Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO (NATO MNMPBAT), mińscy żandarmi przeprowadzili kolejne już szkolenie, którego celem jest przygotowanie gruzińskiego plutonu do certyfikacji do NATO MNMPBAT. Wielonarodowy Batalion Policji Wojskowej NATO tworzą obecnie żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz policji wojskowych Chorwacji, Czech i Słowacji. – Wspólnie z instruktorami z OSŻW w Mińsku Mazowieckim zostaliśmy wyznaczeni do udzielania wsparcia dowódcy gruzińskiego plutonu w zakresie ujednolicenia procedur operacyjnych, wypracowania wspólnych wariantów działań oraz stworzenia dokumentacji niezbędnej do pomyślnego przejścia certyfikacji wiosną 2020 r. Skupiamy się na szkoleniu ogniowym i taktyce – ochrona VIP, przeszukanie terenu i obiektów, operacje cordon and search, patrol bojowy, działania na posterunku kontrolnym. Obserwując zaangażowanie i inicjatywę Gruzinów, myślę, że wykorzystają kolejne miesiące na poprawienie niedociągnięć i przejdą certyfikację z wynikiem bardzo dobrym – zaznacza ppor. Michał Mochtak, instruktor z OSŻW w Mińsku Mazowieckim, zastępca dowódcy wielonarodowej kompanii policji wojskowej dedykowanej do grupy bojowej Unii Europejskiej.

Gruzińscy żandarmi pozytywnie oceniają współpracę z Żandarmerią Wojskową. – Bardzo cenię polską Żandarmerię Wojskową, szczególnie instruktorów z Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim. Chciałbym im podziękować za umiejętności, które nam przekazali, za to, że byli zawsze gotowi, aby podzielić się z nami swoim doświadczeniem, dzięki czemu mamy szansę dołączyć do MNMPBAT – podkreśla por. Irakli Eliozashvili.


Nasi partnerzy