Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium i wotum zaufania

Podczas sesji sejmiku, radni udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium. – Za nami kolejny trudny rok, który w dużej mierze upłynął pod znakiem walki z pandemią, rosnącej inflacji i galopujących cen materiałów i usług. Mimo tych wszystkich przeciwności udało się zrealizować większość zaplanowanych inwestycji, a także pomóc lokalnym samorządom, na których wsparcie przekazaliśmy ponad 260 mln zł. Dziękuję radnym w imieniu swoim i wszystkich członków zarządu za okazane zaufanie – powiedział podczas sesji absolutoryjnej marszałek Adam Struzik.

Jak co roku wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa mazowieckiego budzi duże emocje wśród radnych województwa. Nie ma lepszego momentu na podsumowanie tego, co udało się zrobić, przeanalizowanie dalszych kierunków rozwoju i wyzwań na kolejne lata.

Wynikiem 27 do 21 zakończyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa mazowieckiego za 2021 rok. Starania zarządu docenili radni Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Radny Niezrzeszony. Przeciw głosowali radni z Prawa i Sprawiedliwości.

Jak podkreślił wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek, dzisiejsza decyzja sejmiku województwa to święto demokracji – Sesja absolutoryjna, to jedna z najważniejszych sesji. W ten sposób wskazujemy na to, czy realizacja budżetu i działania zarządu, mają pełną aprobatę sejmiku, który jest organem nadzorującym działania zarządu. To wyraz tego, jak my, radni, postrzegamy skuteczność tych działań. Jako radni koalicji obywatelskiej uważamy, że zarząd absolutnie stanął na wysokości zadania. Ostatni rok, to rok silnej pandemii, to wyzwania natury finansowej dla województwa, także jeżeli chodzi o kwestie dochodów i wsparcie dla gmin i powiatów województwa mazowieckiego, które w 2021 r., mimo problemów pandemicznych, było na poziomie rekordowym. Dlatego, w mojej opinii, zarząd zasługuje na absolutorium i wotum zaufania.

ROSNĄCA INFLACJA I COVID-19
Rok 2021 r., podobnie jak i poprzedni, upłynął w dużej mierze pod znakiem walki z COVID-19. Samorząd województwa realizował jeden z największych unijnych projektów zdrowotnych, dzięki któremu ponad 70 partnerów z całego województwa otrzymywało niezbędny sprzęt, środki ochrony osobistej, a do stacji pogotowia trafiały także nowoczesne ambulanse. Niestety to był także rok rosnących cen usług i materiałów, co spowodowało wzrost kosztów realizacji niektórych inwestycji. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, na barkach samorządu spoczywała duża odpowiedzialność nie tylko w zakresie realizacji własnego budżetu. – Sytuacja była bardzo trudna. Wiele samorządów zwracało się do nas z prośbą o wsparcie. Przy tak galopujących cenach bardzo często nie były w stanie zabezpieczyć środków na realizację niezbędnych inwestycji. Nasze programy wsparcia cieszyły się ogromną popularnością. Niejednokrotnie podejmowaliśmy decyzje o zwiększeniu puli dostępnych środków tak, aby jak największa liczba gmin, miast i powiatów mogła skorzystać z naszego wsparcia. Myślę, że jako samorząd zdaliśmy egzamin z pomocniczości – podsumował marszałek.

W OCZEKIWANIU NA NOWĄ PERSPEKTYWĘ
Mazowsze jest gotowe do wydatkowania środków w ramach nowej perspektywy finansowej. Projekt programu regionalnego został przekazany do Komisji Europejskiej. – W latach 2021-2027 województwo mazowieckie może liczyć na 2 mld euro w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza oraz 400 mln euro w ramach programu Polska Wschodnia. Niestety, sytuacja jest trudna. Brak porozumienia pomiędzy rządem a Komisją Europejską powoduje opóźnienia w przekazaniu środków, na które czekają nie tylko samorządy, ale także przedsiębiorcy, uczelnie czy organizacje pozarządowe – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

PROINWESTYCYJNY BUDŻET

Jedną z największych pozycji w budżecie od wielu lat stanowią inwestycje. W ubiegłym roku na ich realizację władze regionu przeznaczyły ponad 1 mld zł. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, środki przeznaczane na inwestycje stanowią aż jedną trzecią budżetu. – Mimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym udało nam się zrealizować większość zaplanowanych projektów. Ponad 570 mln zł przeznaczyliśmy na budowę, rozbudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich, ponad 300 mln zł pochłonęły inwestycje w naszych szpitalach, a ponad 64 mln zł – w instytucjach kultury. Stabilna sytuacja finansowa pozwoliła nam także na realizację wspomnianych już programów wsparcia czy kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, w ramach którego zgłaszane są także projekty inwestycyjne.

3,7-MILIARDOWY BUDŻET

W 2021 r. dochody województwa wyniosły ponad 3,9 mld zł, z czego ponad 3 mld zł stanowiły dochody podatkowe (CIT – blisko 2,6 mld zł i PIT – ponad 430 mln zł). Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 185 mln zł. Kwota długu na koniec 2021 r. wyniosła ponad 931 mln zł.

W 2021 r. wydatki zamknęły się w kwocie ponad 3,7 mld zł. Ponad 1 mld zł władze Mazowsza przeznaczyły na inwestycje. Z kolei „janosikowe” wyniosło 639 mln zł. Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, z uwagi na trwającą pandemię gros środków przeznaczonych na inwestycje stanowiły projekty realizowane w naszych szpitalach. – Na ich modernizację i doposażenie przeznaczyliśmy ponad 305 mln zł. Kolejne 193 mln zł to środki, które zostały przekazane partnerom realizowanego przez nas projektu covidowego. Rosnąca liczba potwierdzonych przypadków małpiej ospy na Mazowszu pokazują, że były to słusznie wydatkowane środki – podsumowuje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

260 MLN ZŁ NA PROGRAMY WSPARCIA

W 2021 r. samorząd województwa po raz kolejny przeznaczył środki na wsparcie samorządów lokalnych. Kontynuowane było wsparcie dla działkowców, sołectw, OSP, a także na rozbudowę bazy sportowej ochronę powietrza, renowację zabytków, remonty strażnic oraz modernizacje i budowę dróg gminnych czy placówek kulturalnych i edukacyjnych. – W ubiegłym roku na realizację naszych autorskich programów wsparcia przekazaliśmy ponad 260 mln zł. Już w trakcie naborów widzieliśmy, że zapotrzebowanie znacząco przekracza zarezerwowane na ten cel środki. Dlatego na bieżąco podejmowaliśmy decyzje i tam, gdzie było to możliwe zwiększaliśmy budżet, tak aby jak najwięcej samorządów lokalnych mogło skorzystać z naszego wsparcia, zwłaszcza w obliczu rosnących cen usług – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

570 MLN ZŁ NA DROGI

W 2021 r. na modernizację i budowę dróg wojewódzkich samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 363 mln zł, a kolejnych 210 mln zł na ich utrzymanie. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:

 • budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi nr 579 – 85,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi nr 541 na terenie gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Rościszewo (etap II: odc. od km 57+600 do 69+230) – 41,2 mln zł;
 • poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi nr 698, wraz z remontem mostu na rz. Toczna w Łosicach w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – 14,6 mln zł;
 • budowa nowego odcinka drogi nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S8 – 13,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi nr 637 Warszawa – Węgrów – 12 mln zł.

443 MLN ZŁ NA ZDROWIE

W 2021 r. na inwestycje i remonty w służbie zdrowia, w tym także realizacje unijnego projektu covidowego samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 443 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:

 • budowa Ośrodka Radioterapii w Płocku – całkowita wartość inwestycji to 80 mln zł, w tym 6 mln zł przeznaczono w 2021 r.;
 • rozbudowa i modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce – całkowita wartość inwestycji to 65,8 mln zł, w tym 30 przeznaczono w 2021 r.;
 • budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – całkowita wartość inwestycji to 88,6 mln zł, w tym 5,77 mln zł przeznaczono w 2021 r.;
 • budowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A, stref pacjentów i rodziców na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – całkowita wartość inwestycji to ponad 26 mln zł, w tym 1,8 mln zł wydatkowano w 2021 r.;
 • modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – całkowita wartość inwestycji to 35,5 mln zł, w 2021 roku wydatkowano 19,8 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 18,6 mln zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 15,9 mln zł;
 • modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem  – całkowita wartość inwestycji to 26,6 mln zł, w tym 11,2 mln zł wydatkowano w 2021 roku;
 • utworzenia ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – całkowita wartość inwestycji to 4,5 mln zł;
 • utworzenia ośrodka udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – całkowita wartość inwestycji to 8,2 mln zł;
 • utworzenia ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – całkowita wartość inwestycji to 9,5 mln , w tym 5 mln zł wydatkowano w 2021 roku.

64 MLN ZŁ NA KULTURĘ

Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2021 r. wsparły także inwestycje w placówkach kulturalnych. Wydatki na kulturę wyniosły ponad 337 mln zł, z czego na utrzymanie instytucji przeznaczono 261 mln zł, a na inwestycje przeznaczono ponad 64 mln zł. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:

 • modernizacja i adaptacja Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – całkowita wartość inwestycji to 7 mln zł, w tym 1,6 mln zł wydatkowano w 2021 roku;
 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku na potrzeby Muzeum Mazowieckiego – etap II – całkowita wartość inwestycji to 14,8 mln zł, w tym 2,9 mln zł wydatkowano w 2021 roku;
 • przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe w Państwowym Muzeum Etnograficznym – całkowita wartość inwestycji to 7,1 mln zł, w tym w 2021 roku wydatkowano 294 tys. zł;
 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie pałacu Karolin w Otrębusach – całkowita wartość inwestycji to 11,6 mln zł, w 2021 roku wydatkowano blisko 4,7 mln zł;

 13,7 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W OŚWIACIE

 W 2021 r. na inwestycje w oświacie samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 13,7 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:

 • budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko – całkowita wartość inwestycji 92,2 mln zł, w tym w 2021 roku przeznaczono 3,6 mln zł;
 • przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie – całkowita wartość inwestycji 16,5 mln zł, w tym w 2021 roku przeznaczono 9,1 mln zł;
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.