piątek, 07 października 2022

Zatrzymani w Wólce Kosowskiej

Funkcjonariusze z warszawskiej placówki Straży Granicznej zatrzymali w Wólce Kosowskiej obywatela Wietnamu i Armenii. Cudzoziemcy naruszyli przepisy pobytowe obowiązujące w Polsce i będą musieli opuścić nasz kraj.

Mężczyźni zostali zatrzymani podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Żaden z nich nie posiadał dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP, czym naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach (art. 394 ust. 1 w związku z art. 302 ust. 1 pkt 1). Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania wymienionych cudzoziemców do opuszczenia Polski. Obydwaj otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu, w których orzeczono termin zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres od roku do 3 lat.


Zobacz również