poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Zatrzymanie obywateli Kirgistanu

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwóch obywateli Kirgistanu za nielegalny pobyt. U jednego z nich w paszporcie widniała sfałszowana odbitka stampili Wojewody Mazowieckiego świadcząca o złożeniu wniosku na pobyt czasowy.

Do zatrzymania mężczyzn doszło w miniony poniedziałek w Michałowicach pow. pruszkowski podczas rutynowej kontroli legalności pobytu. U obydwu cudzoziemców funkcjonariusze stwierdzili złamanie przepisów pobytowych na terytorium naszego kraju.

Obywatele Kirgistanu nie posiadali ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do pobytu w Polsce. Za to u jednego z mężczyzn funkcjonariusze ujawnili w paszporcie podrobioną na wzór oryginalnej stampilę Wojewody Mazowieckiego, potwierdzającą fakt złożenia wniosku w urzędzie o zezwolenie na pobyt czasowy w naszym kraju. Wobec niego wszczęto postępowanie przygotowawcze w związku z posłużeniem się fałszywym dokumentem (art. 270 § 1 kk.). Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Ponadto on jak i jego kompan otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych krajów obszaru Schengen od 6 miesięcy do 2 lat.


Nasi partnerzy