sobota, 31 lipca 2021

Zmiany w przewozach autobusowych i kolejowych

W związku z nowymi ograniczeniami w transporcie najwięksi przewoźnicy zarówno autobusowi jak i kolejowi wprowadzają zmiany. PKP Intercity sprzedaje bilety tylko na 50% miejsc w pociągach. Polonus zawiesza najmniej rentowne połączenia.

Od soboty 17 października br. w pociągach PKP Intercity jednocześnie zajętych może być co najwyżej 50 proc. miejsc siedzących. Zmiana wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października br. służy temu, by pasażerowie mogli zajmować nie więcej niż co drugie miejsce siedzące, zachowując odstęp. Jednocześnie pasażerowie mogą zajmować dowolne miejsca w obrębie posiadanej klasy wagonu, bez względu na miejsce wskazane na zakupionym bilecie.

Zmiany dot. limitu miejsc w środkach transportu publicznego, wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października br., obejmują także wszystkie pociągi PKP Intercity. Od soboty 17 października br. będzie mogło być w nich zajętych jednocześnie co najwyżej 50 proc. miejsc siedzących. Obserwując zwiększone zainteresowanie połączeniami, przewoźnik będzie wzmacniał w miarę możliwości swoje pociągi dodatkowymi wagonami oraz dostosuje składy do bieżącego obłożenia w pociągach nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 50 proc. miejsc.

Spółka Polonus informuje, że w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, od dnia 19.10.2020 r. zostaje zmieniony rozkład jazdy narodowego przewoźnika autokarowego Polonus. Zmiany dotyczą czasowego ograniczenia wykonywania części połączeń dalekobieżnych.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, może być zajęte 50% miejsc siedzących w autobusie.

W autokarach obowiązują rygorystyczne procedury bezpieczeństwa, tj. obowiązek noszenia maseczki zakrywającej usta i nos. Na pokładach autobusów obowiązuje reżim sanitarny:
– wszyscy pasażerowie powinni posiadać i podróżować w maseczce ochronnej,
– pojazdy są regularnie dezynfekowane za pomocą profesjonalnych urządzeń oraz ozonowane,
– podczas oczekiwania na przystanku należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy innymi pasażerami,
– pasażer, który będzie posiadał objawy choroby, takie jak kaszel, duszności, wysoka temperatura – nie zostanie wpuszczony na pokład autokaru.

W poniedziałek na warszawskie ulice w godzinach szczytu wyjadą wszystkie autobusy i tramwaje, a metro będzie kursowało z maksymalną możliwą częstotliwością. Wprowadzone przez rząd ograniczenia w liczbie pasażerów w komunikacji publicznej oznaczają, że w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego będzie niemal połowę mniej miejsc niż dotychczas.

Dla wspólnego bezpieczeństwa zachowujmy odpowiedni dystans od innych podróżnych, planujmy podróż, tak aby była jak najkrótsza.


Nasi partnerzy