piątek, 12 sierpnia 2022

Żyrardowski Obszar Funkcjonalny większy i silniejszy

Począwszy od 28 maja br., w ramach Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, swoje siły łączy już 15 gmin.

Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprosił do Resursy przedstawicieli wszystkich gmin na uroczyste podpisanie „Aneksu do Wielostronnej deklaracji współpracy gmin subregionu żyrardowskiego w zakresie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na mocy którego do ŻOF-u oficjalnie dołączyły dwie kolejne gminy z powiatu grójeckiego – Goszczyn i Jasieniec.

Żyrardowski Obszar Funkcjonalny obejmuje teraz 15 jednostek samorządu terytorialnego – 5 gmin powiatu żyrardowskiego (Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żyrardów); 6 gmin powiatu grójeckiego (Chynów, Grójec, Pniewy, Warka, Jasieniec, Goszczyn) i 4 gminy powiatu sochaczewskiego (Nowa Sucha, Sochaczew, Sochaczew gmina, Teresin).

Zawarto również umowę na opracowanie „Planu działań IIT”. Dokument ten pełnić ma funkcję strategii rozwoju ponadlokalnego. Będzie podstawą do ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027, zwiększając szansę na ich pozyskanie i realizację wspólnych inwestycji.

Co to jest ŻOF?
Na wniosek Samorządu Województwa Mazowieckiego miasto Żyrardów wyznaczyło Żyrardowski Obszar Funkcjonalny. Data jego powstania – sierpień 2020 r. – rozpoczęła nowy rozdział w ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych dla tego obszaru. Powstanie ŻOF zapisano w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030 oraz Regionalnym Planie Operacyjnym dla Mazowsza na lata 2021-2027. Te dwa dokumenty są podstawą do dzielenia środków unijnych z nowego budżetu. W dużej części to od samorządów zależy, po jaką pulę pieniędzy sięgną z nowej perspektywy, a Żyrardowski Obszar Funkcjonalny (ŻOF) określa obszary, w jakich lokalne samorządy mogą ze sobą współpracować i wspólnie ubiegać się o unijne dofinansowane. O wskazanie gmin, które wiele łączy, mają podobne cele samorząd Mazowsza poprosił miasto Żyrardów, które zaproponowało wówczas, by Żyrardowski Obszar Funkcjonalny obejmował trzynaście gmin. Współpraca gmin ŻOF ma stać się podstawą do przygotowania konkretnych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju województwa.


Zobacz również