poniedziałek, 17 Luty 2020

Kolejne gminy stawiają na ekologię

Już niebawem w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz w powiecie pułtuskim wykonanych zostanie łącznie 710 instalacji OZE, z czego 697 to instalacje na budynkach prywatnych, a 13 instalacji dotyczy budynków użyteczności publicznej. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał ponad 9,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020.

Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba.

Zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji będzie budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dzięki środkom z Unii Europejskiej gmina Pokrzywnica w partnerstwie z gminami Obryte i Ojrzeń oraz powiatem pułtuskim wybuduje łącznie 710 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Powstaną cztery rodzaje instalacji – fotowoltaiczne, solarne, powietrzne pompy ciepła i kotły na biomasę.

W ramach projektu na terenie gminy Pokrzywnica wybudowane zostaną 403 instalacje OZE, w tym 184 instalacje fotowoltaiczne i 211 solarnych, 7 pomp ciepła oraz zainstalowany zostanie kocioł na biomasę. Z kolei na terenie gminy Obryte powstaną 242 instalacje, z czego 49 to instalacje fotowoltaiczne a 193 instalacje solarne. W gminie Ojrzeń, dzięki wsparciu z UE pojawią się 61 nowe instalacje, tj. 29 instalacji fotowoltaicznych i 32 instalacje solarne, zaś w powiecie pułtuskim wykonane zostaną 4 instalacje, w tym 2 fotowoltaiczne i 2 solarne.

Instalacje zostaną wykonane w 697 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 13 obiektach użyteczności publicznej.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się udział energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wzrost jakości powietrza.

Dla wspólnego dobra
Środowisko naturalne z całym swoim bogactwem i różnorodnością w dobie prężnego rozwoju nowoczesnych technologii i przemysłu na skalę światową narażone jest na nieodwracalne szkody. Dlatego też wszelkie działania i inicjatywy mające poprawić warunki ekologiczne w najbliższym otoczeniu są niezwykle cenne. Gratuluję wszystkim samorządom pozyskania środków na te inwestycje – powiedział marszałek Adam Struzik.


Nasi partnerzy