sobota, 08 sierpnia 2020

Wsparcie edukacyjne dla 110 uczniów Zespołu Szkół w Wyszogrodzie

Środki trafią do powiatu płockiego na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla licealistów z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Dzięki nim młodzież zdobędzie nową wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, m.in.: z języków obcych, technik informatycznych czy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Projekt otrzyma ponad 450 tys. zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Umowę w tej sprawie podpisali 29 sierpnia marszałek Adam Struzik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, starosta płocki Mariusz Bieniek i wicestarosta płocki Iwona Sierocka.

Projekt „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”
Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i jest skierowany do 130 osób, w tym do 110 uczniów i 20 nauczycieli.

W ramach projektu w szkole będą organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne i koła zainteresowań w zakresie m.in.: posługiwania się językiem obcym, umiejętności matematyczno-przyrodniczych i technik informatyczno-komputerowych. Uczniowie będą brali udział w wyjazdach naukowych, a także w zajęciach organizowanych w instytucjach naukowych i uczelniach wyższych. Poza tym młodzież będzie uczestniczyła w warsztatach z zakresu kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, pracy w zespole czy rozwiązywania problemów.

Nauczyciele objęci projektem także będą doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe na różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Środki unijne trafią też na wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania. Zakupiony sprzęt wykorzystany będzie na zajęciach matematycznych i przyrodniczych, np. do przeprowadzania doświadczeń, obserwacji lub eksperymentów.

Dzięki realizacji projektu uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do radzenia sobie w przyszłości na rynku pracy, a co za tym idzie zwiększą swoje szanse na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy.

Tytuł projektu: Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu
Beneficjent: Powiat Płocki
Całkowita wartość projektu: 483,5 tys. zł
Kwota dofinansowania: 458,9 tys. zł
Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży


Nasi partnerzy