czwartek, 08 grudnia 2022

100-lecie OSP w Skrzeszewie

8 sierpnia br. odbył się uroczysty apel z okazji stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie (powiat sokołowski). Uroczystości rozpoczęły się od polowej mszy świętej w intencji strażaków OSP Skrzeszew. Po nabożeństwie pododdziały oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym apelu, który rozpoczął się złożeniem meldunku Członkowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dh. Sławomirowi Kotowskiemu. Kolejnym punktem było odegranie hymnu oraz podniesienie flagi państwowej.

Zaproszonych gości przywitał Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie dh Kamil Prokopczuk. Po przywitaniu gości odczytano historię jednostki.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszewie odznaczona została Odznaką Złoty Znak Związku OSP. Wręczone zostały także odznaczenia dla druhów OSP w Skrzeszewie.

Z okazji jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Gonera, w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, wręczył Jednostce OSP wyróżnienie honorowe.

W uroczystości wzięli udział:
– Pan Marek Sawicki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– st. bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
– Pani Magdalena Sałata – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach,
– st. bryg. Tomasz Wilk – Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim,
– st. bryg. Andrzej Celiński – Komendant Miejski PSP w Siedlcach,
– Pan Dariusz Jaszczuk – Burmistrza Miasta i Gminy Mrozy,
– Pani Apolonia Stasiuk – Wójt Gminy Repki,
– Pan Adam Czarnocki – Przewodniczący Rady Gminy Repki.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Sokołowie Podlaskim


Zobacz również