niedziela, 24 października 2021

12 podróżnych nie spełniło warunków na przekroczenie granicy

Odmową wjazdu na terytorium Polski zakończyła się podróż dla 12 cudzoziemców, wobec jednego z nich wszczęto dochodzenie w sprawie usiłowania przekroczenia granicy RP wbrew przepisom. Gruzin podczas kontroli granicznej okazał sfałszowane dokumenty, które miały potwierdzić podjęcie przez niego pracy w roli sprzedawcy.

W miniony weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydali 12 decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP. Przekroczenia granicy odmówiono czterem obywatelom Rosji, po trzem obywatelom Ukrainy i Gruzji oraz dwóm Serbom. W większości przypadków powodem niewpuszczenia cudzoziemców do Polski był cel niezgodny z deklarowanym. Poza tym, niektórzy z nich figurowali w systemach SIS jako osoby niepożądane na obszarze państw stery Schengen (wpis francuski i niemiecki) lub wykorzystali dopuszczalny czas pobytu bez obowiązku posiadania wizy, dlatego nie mogli ponownie wjechać do naszego kraju. Ponadto, jeden z zatrzymanych Gruzinów posłużył się podrobionym na wzór oryginalny dokumentem uzupełniającym tj. Oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy, wystawionym przez jedną z agencji pracy tymczasowej w sprawie rzekomego podjęcia zatrudnienia w roli sprzedawcy. Wobec niego, funkcjonariusze wszczęli dochodzenie w sprawie usiłowania przekroczenia granicy RP wbrew przepisom. Zarówno on jak i pozostali podróżni niezaakceptowani na wjazd, otrzymali decyzje o odmowie wjazdu na terytorium naszego kraju. Większość z nich opuściła lotnisko, wracając do kraju, z którego podróżowali.


Nasi partnerzy