wtorek, 28 września 2021

5 Gruzinów zawróconych na granicy

Odmową wjazdu na terytorium Polski zakończyła się podróż dla 5 obywateli Gruzji. Wobec czterech z nich wszczęto dochodzenie w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy RP wbrew przepisom. Gruzini podczas kontroli granicznej okazali sfałszowane dokumenty w sprawie podjęcia pracy w firmie, w której rzekomo mieli być zatrudnieni, z kolei piąty z zawróconych na granicy figurował w systemach jako osoba niepożądana na terytorium państw obszaru Schengen.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydali 5 decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP pięciu obywatelom Gruzji. W czterech przypadkach funkcjonariusze wszczęli postępowania w sprawie usiłowania przekroczenia podstępem granicy RP wbrew przepisom. Gruzini podczas kontroli granicznej posłużyli się sfałszowanymi dokumentami, a dokładnie Oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy. Analiza dokumentów potwierdziła, że zostały one podrobione na wzór oryginalnych. Dane zawarte w oświadczeniach nie były zgodne z tym, co deklarowali podróżni podczas odprawy granicznej – oświadczenia wystawiono na dane zupełnie innych osób. Na razie dwóm z ujawnionych cudzoziemców przedstawiono zarzuty z art. 264 § 2 kk. oraz art. 270 § 1 kk. Podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Po otrzymaniu decyzji o odmowie wjazdu, odlecieli do kraju, z którego podróżowali. Wobec pozostałych nadal prowadzone są czynności w sprawie.

Piąty z zawróconych Gruzinów z uwagi na fakt, że figurował w systemach, jako osoba niepożądana na terytorium państw obszaru Schengen również otrzymał decyzję o odmowie wjazdu. Cudzoziemiec oczekuje na odlot do Mińska.


Nasi partnerzy