Arriva ponownie na ulicach stolicy

Testy kierowców na obecność substancji psychoaktywnych, szkolenia, edukacja – to tylko część działań podjętych przez spółkę Arriva po zdarzeniach z udziałem jej kierowców. Autobusy Arrivy – po uzyskaniu zgody Zarządu Transportu Miejskiego – wróciły na stołeczne ulice 18 lipca.

Pod dwóch zdarzeniach drogowych z udziałem kierowców firmy Arriva Bus Transport Polska, 7 lipca Zarząd Transportu Miejskiego zawiesił współpracę z operatorem – 125 autobusów tej firmy podstawianych w ramach zawartych kontraktów przestało wyjeżdżać na trasy. Zdecydowaliśmy, że dopiero po przedstawieniu przez spółkę dowodów lub okoliczności potwierdzających zdolność do bezpiecznego świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, realizacja kontraktów będzie mogła być wznowiona.

Testy i szkolenia
Od soboty, 18 lipca autobusy Arrivy będą ponownie obsługiwały pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Decyzja taka zapadła po przedstawieniu przez władze firmy raportu z działań naprawczych podjętych przez spółkę.

Do wtorku, 14 lipca wśród pracowników Arrivy zostało wykonanych 489 testów na obecność substancji psychoaktywnych. Testy przeprowadzono wśród 457 z 564 zatrudnionych kierowców. Wszystkie dały wynik negatywny. Pozostałe osoby prowadzące pojazdy nie zostały przebadane z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Testy zostaną wykonane po powrocie pracowników do pracy, ale przed rozpoczęciem przez nich obowiązków służbowych – kierowca bez wykonanego testu nie wsiądzie za kierownicę miejskiego autobusu. Testy wykonywało niezależne laboratorium.

Firma zdecydowała, że kierowcy będą badani wyrywkowo podczas rozpoczynania pracy, w jej trakcie na przystankach końcowych oraz po jej zakończeniu. Testy będą wykonywane u co najmniej połowy zatrudnionych kierowców w ciągu kwartału, dzięki temu każdy z nich będzie poddany badaniom minimum dwa razy w roku.

W ostatnich dniach 46 pracowników spółki wzięło udział w szkoleniach z zakresu substancji psychoaktywnych i ich wpływu na organizm człowieka. Dyspozytorzy i inspektorzy nadzoru ruchu uczyli się rozpoznawać osoby pod wpływem narkotyków. Operator planuje także zorganizowanie wewnętrznej kampanii edukacyjnej na temat wpływu substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Pracownicy będą także uczeni, w jaki sposób rozpoznawać osoby pod wpływem narkotyków.

W ostatnich dniach pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego kontrolowali zajezdnie Arrivy. Sprawdzali procedury związane z rozpoczynaniem pracy przez kierowcę, wyjazdem autobusu na trasę itd. a także stan techniczny pojazdów. Audyt wypadł pozytywnie.

Operator wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury z pismem wskazującym na niedostateczne regulacje prawne w zakresie możliwości prewencyjnych kontroli pracowników na obecność narkotyków oraz dostępu pracodawcy do danych o wykroczeniach kierowców. Jest to tylko jedno z licznych podobnych wystąpień już wcześniej kierowanych do administracji rządowej przez przedstawicieli branży transportowej – wcześniej na ten problem zwracała uwagę m.in. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Władze Warszawy wystąpiły do rządu z sugestią zmiany przepisów w randze ustawowej, które by umożliwiły przewoźnikom takie kontrole.

Wspólne patrole
Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji rozpoczęli wspólne kontrole pojazdów komunikacji miejskiej. Wspólnie sprawdzają stan techniczny pojazdów komunikacji miejskiej oraz trzeźwość osób prowadzących pojazdy. W uzasadnionych przypadkach funkcjonariusze policji będą także przeprowadzali testy na obecność środków psychoaktywnych w organizmie kierowców i motorniczych. Wydział Ruchu Drogowego KSP podaje termin, w którym planuje przeprowadzić kontrole, a Zarząd Transportu Miejskiego określa ich miejsce – zajezdnie oraz pętle autobusowe i tramwajowe. Kontrole są prowadzone w wybranych godzinach przez całą dobę. W środę i czwartek było 40 takich kontroli – zarówno w autobusach jak i tramwajach. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dodatkowo funkcjonariusze WRD KSP sprawdzają, czy kierowcy miejskich autobusów przestrzegają zasad ruchu drogowego. Trasy, na których pojawią się radiowozy, są wybierane przez policjantów w ramach realizacji zadań własnych lub wskazywane przez ZTM.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.