wtorek, 27 lipca 2021

Przewozy Arrivy w Warszawie wstrzymane

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zawiesza realizację usług przewozowych świadczonych w ramach trzech kontraktów przez firmę Arriva Bus Transport Polska.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zawiesza realizację usług przewozowych świadczonych w ramach trzech kontraktów przez firmę Arriva Bus Transport Polska.

Od 7 lipca Zarząd Transportu Miejskiego wstrzymuje obsługę linii autobusowych w Warszawie przez firmę Arriva. Zawieszenie obowiązuje do odwołania, które może nastąpić po przedstawieniu przez spółkę dowodów lub okoliczności potwierdzających zdolność do bezpiecznego świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.

Powyższa decyzja uzasadniona jest względami bezpieczeństwa pasażerów, które dla nas jest kluczowe.


Nasi partnerzy