Awanse i zmiany kadrowe w Mazowieckiej Policji

W poniedziałek (18.03) w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczystość w związku z awansami kadry kierowniczej. Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu podinsp. Karolowi Wojtyle powierzono obowiązki na stanowisku Zastępcy Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Obowiązki na zajmowanym przez niego dotychczas stanowisku powierzono nadkom. Grzegorzowi Chrzanowskiemu. Pełniącym obowiązki Naczelnika Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu został nadkom. Ignacy Giza, natomiast na stanowisku Zastępcy Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu obowiązki powierzono kom. Michałowi Rudce, a na stanowisku Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu kom. Jarosławowi Cieślikowi.

W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec wraz z p.o. Zastępcą Komendanta insp. Jerzym Sztucem oraz kadrą kierowniczą komendy.

Podinsp. Karol Wojtyła służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku. W latach 2010-2011 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Policyjnym Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, za co Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał mu status weterana działań poza granicami państwa. W 2016 roku został mianowany Kierownikiem Sekcji Antyterrorystycznej KWP zs. w Radomiu. Z dniem 1 maja 2017 roku w wyniku przemian utworzony został Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Radomiu, którego był jedynym Dowódcą. W wyniku reorganizacji w 2019 roku został powołany na Dowódcę Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystcznego Policji w Radomiu. Odznaczony: Srebrną Odznaką Zasłużony policjant, Brązowym Medalem za wieloletnią służbę oraz Medalem za służbę poza granicami kraju.

Nadkom. Grzegorz Chrzanowski swoją przygodę z mundurem policyjnym rozpoczął w 2002 roku. W 2019 roku został mianowany na stanowisko Kierownika Sekcji Bojowej I Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. Z dniem 1 lutego 2022 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. Odznaczony Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Nadinsp. Waldemar Wołowiec odchodzącemu podinsp. Karolowi Wojtyle podziękował za wieloletnie dowodzenie Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu, a na nowym stanowisku życzył wielu sukcesów. Następnie Komendant zwrócił się do funkcjonariuszy, którym powierzył pełnienie obowiązków dziękując za ich zasługi i zaangażowanie w realizacji codziennych zadań służbowych na pełnionych do tej pory stanowiskach oraz życzył dalszych sukcesów.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.