sobota, 27 listopada 2021

Być „przyjacielem przyrody” czyli jak dbać o środowisko na co dzień.

Funkcjonariusze Służby Więziennej aktywnie włączają się w tegoroczną akcję „Sprzątania świata – Polska 2020 ” oraz ogólnopolską akcję #sadziMY .

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Tegoroczna Akcja niewątpliwie różni się od poprzednich edycji z uwagi na pandemię COVID-19. W tym roku Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie bierze udział w akcji Sprzątania świata pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” ogólnopolskiej akcję #sadziMY, aktywizując do udziału w niej również osoby pozbawione wolności. W ramach programu resocjalizacyjnego Przyjaciel Przyrody na terenie jednostki penitencjarnej powstał ogród. W ramach zajęć praktycznych skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w grochowskiej jednostce pod nadzorem wychowawców przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa przygotowały teren pod skalniak, zasadziły jesienne cebulki kwiatowe oraz byliny.

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno również na życiu za więziennym murem. By zapewnić osadzonym bezpieczeństwo zdrowotne niezbędnym okazało się wprowadzenie ograniczeń w kontaktach ze światem zewnętrznym Zajęcia praktyczne w ramach programu resocjalizacyjnego okazały się znakomitym sposobem na rozładowanie stresu. Kontakt z przyrodą, przebywanie na świeżym powietrzu poza celą nabrało nowego wymiaru. Na efekty wysiłku włożonego w prace ogrodnicze trzeba będzie poczekać do wiosny.

Ta popularna i niewątpliwie pożyteczna dla nas wszystkich inicjatywa skutkuje przede wszystkim walorem edukacyjnym i wychowawczym. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, budowanie świadomości ekologicznej to obowiązek każdego człowieka.

Funkcjonariusze tutejszej jednostki penitencjarnej, w ramach prowadzonych oddziaływań, akcji i programów ekologicznych, stymulują osoby pozbawione wolności do pozyskiwania wiedzy w przedmiotowym zakresie oraz wspomagają kształtowanie i utrwalanie postaw pro-ekologicznych wśród osadzonych. Okazywanie szacunku poprzez dbałość o czystą przyrodę uwrażliwia na problemy i zagrożenia środowiskowe, uświadamia ich przyczyny i skutki, uczy metod ich rozwiązywania, a także mobilizuje do czynnego podejmowania odpowiedzialności i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska


Zobacz również