wtorek, 07 grudnia 2021

Ćwiczenia specjalistyczne w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu odbyły się ćwiczenia w zakresie działań ochronnych, w trakcie których ćwiczono wykonywanie zadań służbowych funkcjonariuszy aresztu z funkcjonariuszami Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Współdziałanie oparte zostało na obowiązującym porozumieniu pomiędzy tymi organami oraz przepisami regulującymi funkcjonowanie tych służb.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza się w jednostce ćwiczenia, w których doskonali się sprawność funkcjonariuszy i pracowników jednostki w działaniach ochronnych. Ćwiczenia odbywają się przy udziale Straży Pożarnej i Policji. Przebieg ćwiczeń realizowany jest na podstawie konspektu, w którym uwzględnia się stosowany w jednostce sposób ochrony, występujące i przewidywane zagrożenia oraz wykorzystanie funkcjonariuszy i pracowników. Tego rodzaju ćwiczenia pozwalają przećwiczyć elementy obowiązujących w jednostce procedur ochronnych, przy współpracy ze Strażą Pożarną i Policją. Wnioski z ćwiczeń stanowią cenny materiał, pozwalający wypracować skuteczne rozwiązania na wypadek powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa jednostki.

Jak zakładał scenariusz w trakcie kontroli przesyłek pocztowych, w pomieszczeniu biura przepustek, funkcjonariusz odpowiedzialny za rozdzielanie korespondencji napływającej do jednostki przypadkowo uszkadza kopertę listu zaadresowanego do dyrektora jednostki. W kopercie znajduje się biała substancja chemiczna w postaci proszku w znacznej ilości. Po styczności z kopertą, funkcjonariusz doznaje zawrotów głowy, po czym traci przytomność. Natychmiast wprowadzono procedury postępowania w przypadku zagrożenia epidemiologicznego. Dodatkowo, wśród osadzonych kierowanych w transport panuje nerwowa atmosfera. Demonstrują swoje niezadowolenie, wznoszą okrzyki. Po chwili zaczynają niszczyć sprzęt kwaterunkowy w pomieszczeniu poczekalni, kopią w drzwi. Z uwagi na agresywne zachowanie się osadzonych, Dyrektor podejmuje decyzję o skierowanie w rejon zagrożenia dwóch grup: uderzeniowej oraz ubezpieczającej.

Powyższe zdarzenia pozwoliły przećwiczyć w zbliżonych do rzeczywistych warunkach współdziałanie różnych służb, prowadzenie akcji ratowniczej. Równolegle wykonywano także zadania operacyjne przewidziane w takich sytuacjach, które mają olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności.

Opracowała ppor. Agnieszka Tracz


Zobacz również