Decyzja Wojewody o ZRID na budowę obwodnicy Pułtuska

Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 57 i nr 61. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W konferencji towarzyszącej podpisaniu decyzji udział wzięli: Członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Jarosław Wąsowski.

Chciałbym Państwu serdecznie pogratulować rozpoczęcia realizacji inwestycji drogowej, która będzie polegać na budowie obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 57 i nr 61. Szczególne podziękowania chciałbym złożyć na ręce Ministra Henryka Kowalczyka, który cały czas zabiegał o tę inwestycję, który o nią wnioskował, który dbał o to, aby decyzja o rozpoczęciu budowy została wydana. Jestem przekonany, że ta inwestycja przyczyni się do poprawy warunków życia okolicznych mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i gratuluję – powiedział Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Obwodnica Pułtuska zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, na terenie gminy wiejskiej Pokrzywnica oraz gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk. Projektowany odcinek drogi krajowej nr 61 (obwodnica Pułtuska) oraz nowy przebieg drogi krajowej nr 57 (obejście Kleszewa i Przemiarowa) stanowi fragment połączenia pomiędzy Warszawą a Augustowem.

Inwestycja ta pozwoli na stworzenie ciągu komunikacyjnego dostosowanego dla ruchu samochodów osobowych i ciężarowych. Wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez wyprowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane.

W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr 61 o długości ok. 16,8 km wraz z jednojezdniowymi odcinkiem drogi krajowej nr 57 długości ok. 3 km. Ponadto wybudowane zostaną 4 węzły drogowe, obwód drogowy, chodniki, ścieżki pieszo – rowerowe, drogi obsługujące przyległy teren wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z drogami oraz obiektami inżynierskimi. Przebudowane zostaną również sieci uzbrojenia terenu.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.