I Młodzieżowe Mistrzostwa Mazowsza w Ochronie Ludności

23 września 2023 roku na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra. H. Sucharskiego w Sierpcu odbyły się I Młodzieżowe Mistrzostwa Mazowsza w Ochronie Ludności dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Piknik Edukacyjny – Ochrona Ludności.

Mistrzostwa zostały zrealizowane w ramach inicjatywy edukacyjnej „Uczę się bezpiecznie żyć”.

Patronatu Honorowego Mistrzostwom udzieliła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda, a Komitetowi Honorowemu Mistrzostw przewodniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik.

Celem organizacji Mistrzostw jest wsparcie systemu bezpieczeństwa poprzez kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości środowiskowej – kształtowanie postaw, zachowań i reagowania na zdarzenia niebezpieczne, a także podnoszenia poziomu świadomości kultury bezpieczeństwa środowiska społecznego i środowiska przyrodniczego w ramach działań z zakresu Ochrony Ludności.

Zawody były sprawdzianem wiedzy i umiejętności młodych adeptów pożarnictwa – rywalizowali podczas wykonywania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa/udzielenia pomocy poszkodowanym na drodze, udzielania pomocy podczas atrucia tlenkiem węgla, udzielania pomocy poszkodowanym z różnymi urazami, udzielania pomocy podczas wypadków masowych/zdarzenia mnogiego, wsparcia poszukiwania osób zaginionych.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Pan Marek Martynowski – Senator RP, reprezentujący Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Macieja Wąsika – Pan Artur Czapliński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Jacek Sokołowski – Radca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Jarosław Piotrowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni – Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej, st. bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, jednocześnie Sędzia Główny Mistrzostw, Pan Andrzej Cześnik – Starosta Sierpecki, Pan Sławomir Olejniczak – Wicestarosta Sierpecki, Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Mjra. H. Sucharskiego w Sierpcu, przedstawiciele władz samorządowych, komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu województwa, sympatycy pożarnictwa i lokalna społeczność.

W Mistrzostwach udział wzięło 37 zespołów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa mazowieckiego. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce MDP im. Edmunda Kuty (nowodworski)
II miejsce MDP Gwizdały (węgrowski)
III miejsce MDP Trzciniec (pułtuski)
IV miejsce MDP Stary Lubotyń (ostrowski)

Wyniki wszystkich startujących drużyn zamieszczone są w załączonym pliku. W przypadku równiej ilości punktów, o kolejności zajęcia miejsca decydował wynik uzyskany zadaniu wiodącym, tj. zadaniu nr 6.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom!

Podczas uroczystości druhowie z jednostki OSP w Ligowie otrzymali ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN pozyskany z zasobów Państwowej Straży Pożarnej, a konkretnie Akademii Pożarniczej. Przekazany pojazd przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i całego powiatu sierpeckiego.

W trakcie trwania Mistrzostw, równocześnie odbywał się Piknik Edukacyjny, podczas którego mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z pracą strażaków, wziąć udział w pokazach pierwszej pomocy, samodzielnie – pod okiem koordynatora ratownictwa medycznego – udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, dowiedzieć się o zagrożeniach mogących powstać w domu, które w ciekawy sposób prezentowane były przy wykorzystaniu „doku edukacyjnego” – mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych, obejrzeć ćwiczenia psów ratowniczych, zobaczyć robota wykorzystywanego przez specjalistyczną grupę chemiczną, wziąć udział w konkurencji sprawnościowej ustawiania skrzynek wzwyż czy skorzystać z dmuchańca strażackiego. Lokalne koła gospodyń wiejskich zapewniły poczęstunek, a DJ oprawę muzyczną pikniku.

Opracowanie: st. sekc. Katarzyna Urbanowska – Oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Zdjęcia: st. sekc. Katarzyna Urbanowska, st. str. Arkadiusz Malik.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.