Działania w związku z wysokim stanem wody w rzece Bug

30 stycznia 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wyszkowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Starostę Wyszkowskiego z udziałem przedstawicieli służb i samorządów. Posiedzenie odbyło się w związku z wysokim stanem wody w rzece Bug w województwie mazowieckim, w szczególności w powiecie wyszkowskim. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski oraz p.o. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Artur Gonera.

Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację na podtopionych terenach powiatu wyszkowskiego oraz działania podejmowane przez służby Wojewody, samorządy, straż pożarną i policję. Na polecenie Wiceministra Leśniakiewicza na miejsce zostało skierowane wojsko, w celu rozpoznania sytuacji pod kątem możliwości udzielenia wsparcia na terenach zagrożonych podtopieniami. Ewentualne działania wojska będą przeprowadzane w porozumieniu z PGW Wody Polskie. Zagrożenie powodziowe w związku z wezbraniem na Bugu dotyczy gmin z powiatów: wołomińskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, węgrowskiego i siedleckiego.

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatów wołomińskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, węgrowskiego oraz siedleckiego. Zarządzenie Wojewody obowiązuje od 30 stycznia 2024 roku.

W związku z wysokim staniem wody w rzece Bug w województwie strażacy prowadzą nieustanny monitoring sytuacji. W ramach prowadzonych działań strażacy PSP i OSP sprawdzają poziom wody. Zabezpieczają też workami z piaskiem nasypy, wały przeciwpowodziowe i budynki zagrożone podtopieniem.

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie oraz komendy powiatowe i miejskie PSP są w stałym roboczym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego szczebla gminy, powiatu oraz województwa. Ponadto do działań są gotowe kompanie powodziowe centralnego oraz wojewódzkiego odwodu operacyjnego PSP.

W ostatniej dobie na rzekach dominowała tendencja spadkowa i stabilizacja, a większe wzrosty obserwowane były głównie na środkowej i dolnej Wiśle, w zlewni Narwi, zlewni Warty oraz na stacjach morskich.

Najtrudniejsza sytuacja jest na mazowieckim odcinku Bugu, gdzie pokrywa lodowa oraz miejscowe zatory spowodowały znaczne podpiętrzeni stanu w powiecie wyszkowskim, powyżej stanu alarmowego. W Małkini (powiat ostrowski) wczoraj po południu sytuacja uległa poprawie i stan wody opadł poniżej stanu alarmowego, obecnie jest tam przekroczony stan ostrzegawczy.

Sytuacja na rzece Bug jest dynamiczna z powodu rozległej pokrywy lodowej, która pękając tworzy zatory lodowe. Powoduje to lokalne piętrzenie wód, podtopienia dróg i posesji. W powiecie wyszkowskim największe zagrożenie podtopieniami dotyczy: miejscowości Młynarze i Słopsk w gminie Zabrodzie, gminy Wyszków, gminy Brańszczyk.

Wiceminister Wiesław Leśniakiewicz podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego poinformował, że poszkodowani w wyniku podtopień otrzymają wparcie. Środki finansowe zostaną przeznaczone, zarówno dla bezpośrednio dotkniętych skutkami tego podtopienia, jak i samorządów lokalnych z uwagi na zniszczoną infrastrukturę. Podejmujemy działania, które mają przeciwdziałać skutkom zalania. Na ten moment siły i środki są wystarczające – podkreślił.

Wiceminister Wiesław Leśniakiewicz przekazał także, że odbędą się konsultacje z ekspertami z Sił Zbrojnych RP w zakresie ewentualnego użycia sprzętu będącego w dyspozycji wojska.

Opracowanie: mł. kpt. Katarzyna Urbanowska – Oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Zdjęcia: mł. kpt. Katarzyna Urbanowska – Oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.