Dzięki współpracy Zakładu Karnego Siedlce i Nadleśnictwa Siedlce mamy więcej lasu w Leśnictwie Kotuń

Pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz pracowników Nadleśnictwa Siedlce i Leśnictwa Kotuń skazani posadzili młody las.

Kilkunastu skazanych posadziło 1300 drzewek (dąb, grab, olcha) na obszarze 0,3 ha w Leśnictwie Kotuń. Tego rodzaju inicjatywy są możliwe dzięki podpisanemu w kwietniu 2022 roku porozumieniu o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Siedlcach i Nadleśnictwem Siedlce. Wspólne działania dotyczą prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. Zanim skazani zostali zaangażowani do prac w terenie uczestniczyli w edukacji ekologicznej zorganizowanej w jednostce penitencjarnej. Podczas zajęć teoretycznych kilkudziesięciu skazanych uczestniczyło w spotkaniu z Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce, Panem Michałem Dziedzicem, który wygłosił prelekcję: „Rola lasów w procesie wiązania CO2 z atmosfery”.

W Polskim systemie penitencjarnym praca to jeden z najważniejszych filarów resocjalizacji. Wspólne działania funkcjonariuszy siedleckiej jednostki penitencjarnej i leśników Nadleśnictwa Siedlce sprzyjają wzbudzeniu w każdym skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Praca społecznie użyteczna ma nie tylko wymiar resocjalizacyjny, ale też społeczny. Skazani poprzez pracę spłacają dług, realizują zadośćuczynienie względem społeczeństwa. Dodatkowo wspólne inicjatywy niosą konkretne działania na rzecz lokalnych społeczności siedleckiego regionu.

Służba Więzienna ma świadomość, iż kontakt z przyrodą połączony z wykonywaniem przez skazanych pracy społecznie użytecznej niesie za sobą wiele korzyści. Inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji. Skazani przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Zajęcia są doskonałą okazją do budowania w osobach pozbawionych wolności wrażliwości na otaczającą przyrodę, poczucia własnej wartości, rozwijają umiejętności praktyczne, a także uczą konstruktywnego organizowania czasu wolnego i stwarzają warunki do kształtowania nawyku permanentnej pracy,

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.