niedziela, 22 maja 2022

Dzielnicowy spotkał się z uczniami

We wtorek odbyło się spotkanie czosnowskiego policjanta z uczniami Szkoły Podstawowej w Głusku. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze, w szkole oraz podczas spędzania czasu wolnego. Starsi uczniowie wysłuchali także prelekcji na temat szkodliwości używek oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

12 kwietnia 2022 r. asp. Kamil Maciejko z Komisariatu Policji w Czosnowie przeprowadził bardzo ciekawe zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej w Głusku. Podczas spotkania w gminie Leoncin policjant przekazał dzieciom z klas „0”, 3, 4 najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się w trakcie drogi do, i ze szkoły. Przypomniał o prawidłowym przechodzeniu przez przejście dla pieszych, korzystaniu z sygnalizacji świetlnej i poruszaniu się właściwą stroną drogi. Poruszył także temat bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu oraz zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi.

Podczas prelekcji z udziałem uczniów klas 6 i 8 dzielnicowy poinformował o odpowiedzialności karnej nieletnich, prawach i obowiązkach uczniów oraz poruszył temat szkodliwości używek, w tym alkoholu, papierosów i środków odurzających. Uczniowie byli zaangażowani w zajęcia, z dużym skupieniem słuchali cennych rad, przekazanych im przez funkcjonariusza.

asp. sztab. Joanna Wielocha


Zobacz również