piątek, 12 sierpnia 2022

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w ZK Siedlce

13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W siedleckiej jednostce penitencjarnej w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych upowszechniana jest wiedza o mechanizmie Zbrodni Katyńskiej i jej sprawcach.

13 kwietnia jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939. W kwietniu i maju 1940 roku od strzału w tył głowy zginęło 14,5 tysiąca oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Policji Państwowej i Służby Więziennej oraz co najmniej 7305 osób cywilnych. Stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.

Podstawową wiedzę o Zbrodni Katyńskiej skazani odbywający karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej zdobywają dzięki prowadzonym przez kadrę zakładu karnego oddziaływaniom kulturalno-oświatowym, które mają na celu kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne. Skazani przebywający w warunkach izolacji więziennej mieli możliwość bliższego poznania mechanizmu Zbrodni Katyńskiej, jego przyczyn i skutków dzięki edukacji polegającej na emisji przez więzienny radiowęzeł pogadanki informacyjnej dotyczącej tego barbarzyńskiego mordu, wykonywaniu różnorodnych plakatów, gazetek tematycznych w oddziałach mieszkalnych, zapoznaniu się z pracami drukowanymi traktującymi o Katyniu znajdującymi się w księgozbiorze biblioteki zakładu karnego, a także udziale w konkursie upowszechniającym podstawową wiedzę o zbrodni przeciw pokojowi, ludzkości i narodowi polskiemu.

Kadra penitencjarna umożliwia osadzonym udział w zajęciach kulturalno-oświatowych, które przybliżają im najważniejsze karty historii naszego kraju. Prowadzone oddziaływania penitencjarne przez funkcjonariuszy Służby Więziennej niezaprzeczalnie sprzyjają kształtowaniu pożądanych cech osobowości wśród skazanych, co z kolei zwiększa ich szanse na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk


Zobacz również