poniedziałek, 02 sierpnia 2021

Funkcjonariusze Służby Więziennej dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Po raz czwarty w tym roku funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Radomiu uczestniczyli w akcji honorowego oddawania krwi.

Krwiodawstwo jest szlachetną akcją społeczną polegającą na tym, że zdrowi ludzie oddają krew tym, którzy jej potrzebują. Honorowym Dawcą Krwi może zostać każdy z nas, oddając krew nie tylko ratujemy życie drugiemu człowiekowi, ale pomagamy również w procesie leczenia. Idea pomagania innym przynosi wiele satysfakcji, o czym mogli przekonać się funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy zrobili to po raz pierwszy. Wystarczy tylko dowód osobisty i dobre chęci. W ostatnich tygodniach sytuacja w centrach krwiodawstwa uległa diametralnej zmianie, nie wszyscy decydują się oddać krew w tak trudnych czasach, co nie zmienia faktu, iż jest ona niezastąpiona, bezcenna i stale potrzebna. Bardziej, niż kilka tygodni temu. Dotychczasowe procedury związane z oddawaniem krwi zostały zmienione w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo osobom oddającym krew, o czym mogli się przekonać funkcjonariusze z radomskiego aresztu.

Celem organizowanej akcji jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi, szczególnie potrzebnej podczas obowiązującego w kraju stanu epidemii. Nie sposób wymienić wszystkich korzyści płynących z oddawania krwi, ale obok ratowania ludzkiego życia, dla personelu więziennego to także okazja do zjednoczenia się w szczytnym celu. Należy podkreślić, iż akcje krwiodawstwa, organizowane w jednostkach to tylko namiastka pomocy niesionej przez honorowych krwiodawców w mundurach. W szeregach Służby Więziennej tysiące honorowych dawców krwi regularnie dzieli się płynem ratującym ludzkie życie.

Dowodem na to niech będzie chociażby istniejący od wielu lat Klub HDK PCK „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu.

Podczas akcji udało się pozyskać ponad 19 litrów krwi. W mobilnym punkcie poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgłosiło się 46 osób, krew oddało 43 dawców.

Opracowała: ppor. Joanna Karpeta
Zdjęcia: ppor. Krzysztof Kasjan


Nasi partnerzy