wtorek, 27 lipca 2021

Gruzin i Wietnamczyk zatrzymani za nielegalny pobyt

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwóch cudzoziemców za nielegalny pobyt. Wobec nich zostały wszczęte postępowania w sprawie

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwóch cudzoziemców za nielegalny pobyt. Wobec nich zostały wszczęte postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu.

Kontrole miały przede wszystkim na celu sprawdzenie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czy cudzoziemcy przebywający na terenie Warszawy przestrzegają przepisów, dotyczących warunków wjazdu i pobytu w Polsce. Wynikiem wczorajszych czynności było ujawnienie i zatrzymanie obywatela Wietnamu i Gruzji. Wietnamczyk przebywał na terytorium RP bez żadnych dokumentów tożsamości, z kolei Gruzin nie opuścił Polski po odmowie udzielenia przez wojewodę zezwolenia na pobyt w naszym kraju.

Wobec obu cudzoziemców wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązujących do powrotu. W sprawie obywatela Wietnamu odbędzie się dzisiaj posiedzenie sądu o umieszczenie go w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. Obywatel Gruzji, po zakończeniu czynności i otrzymaniu decyzji zobowiązującej do powrotu w określonym terminie, został zwolniony.


Nasi partnerzy