czwartek, 08 grudnia 2022

Gruzin z litewskimi fałszywkami i zakazem wjazdu do strefy Schengen

W piątek na terenie Lotniska Chopina w trakcie kontroli sanitarnej po przylocie samolotu z Heraklionu zatrzymano obywatela Gruzji, który podczas legitymowania posłużył się sfałszowanym litewskim dowodem osobistym oraz prawem jazdy.

Okazany funkcjonariuszom w trakcie kontroli dokument wzbudził podejrzenie, co do jego autentyczności. Po jego analizie, funkcjonariusze stwierdzili, że został on podrobiony na wzór oryginalnego. Mężczyzna podczas dalszych czynności weryfikacyjnych przyznał, że jest obywatelem Gruzji, podając swoje prawdziwe dane. Oprócz litewskiego dowodu, cudzoziemiec przyznał się również do posiadania sfałszowanego litewskiego prawa jazdy. Ponadto ustalono, że Gruzin figuruje w basie SIS II do celów odmowy wjazdu i pobytu w strefie Schengen oraz nie posiada żadnego innego tytułu pobytowego uprawniającego go do przekroczenia granicy. W związku z tym, mężczyzna został zatrzymany. Wszczęto wobec niego postępowanie o czyn z art. 270 § 1 kk. Wydano mu również decyzję o zobowiązaniu do powrotu bez określonego terminu. Po zakończonych czynnościach mężczyznę osadzono w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy PSG w Warszawie. Dzisiaj zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie Gruzina w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.


Zobacz również