sobota, 25 września 2021

„Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli”

Służba Więzienna podtrzymanie więzi skazanego z rodziną traktuje jak jeden z warunków efektywnej resocjalizacji. Dlatego też by wspomniane więzi nie

Służba Więzienna podtrzymanie więzi skazanego z rodziną traktuje jak jeden z warunków efektywnej resocjalizacji. Dlatego też by wspomniane więzi nie uległy osłabieniu w jednostkach penitencjarnych wykorzystuje się współcześnie dostępne narzędzia komunikacji, które umożliwiają spotkanie z osobą bliską on-line.

Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom. W Polsce obchodzone jest corocznie 23 czerwca (od 1965 r.). Osadzeni pozbawieni wolności, przebywający w jednostkach penitencjarnych, którzy są ojcami również mają prawo obchodzić ten dzień. W Zakładzie Karnym w Siedlcach Dzień Ojca w ostatnich latach był okazją do organizacji przez Służbę Więzienną rodzinnych spotkań, w których uczestniczyli skazani, ich dzieci i inne osoby najbliższe oraz realizacji bezpośrednich widzeń z dziećmi by podtrzymać więzi rodzinne, które zostały wystawione na próbę przez pobyt jednego z rodziców w zakładzie karnym. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego osadzonym powoduje, że wszystkie imprezy okolicznościowe zostały wstrzymane, widzenia również, ale chęć zobaczenia się ze swoim dzieckiem nie … Można nawet powiedzieć, że jest silniejsza.

Administracja jednostek penitencjarnych podjęła działania, by w tej trudnej sytuacji zmniejszyć uciążliwość wprowadzonych obostrzeń i pozwolić osadzonym ojcom podtrzymać więzi z dzieckiem. Rodzina jest niezmiernie ważnym sojusznikiem kadry penitencjarnej w dążeniu do efektywnej resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Kontakty osadzonych z bliskimi przyczyniają się do zachowania równowagi emocjonalnej skazanych, a tym samym sprzyjają oddziaływaniom penitencjarnym, których celem jest niwelowanie zdiagnozowanych u osadzonych deficytów. Wsparcie skierowane do osadzonych przez osoby dla nich najbliższe, które na co dzień funkcjonują po drugiej stronie muru zwiększa szanse na właściwie i efektywne funkcjonowanie skazanych w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury w Zakładzie Karnym w Siedlcach osadzeni wobec braku możliwości bezpośredniego widzenia się z bliskimi mają możliwość dłuższego korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych, a w szczególności realizacji widzenia on-line za pośrednictwem komunikatora Skype. Do tego celu wykorzystana została sala widzeń mieszcząca się na terenie jednostki penitencjarnej. Kontakty osadzonych z rodziną za pomocą połączeń internetowych, traktowane dotychczas jako uzupełnienie realizowanych widzeń w bezpośrednim kontakcie są w obecnej sytuacji jedyną ich formą. Do tej pory były stosowane głównie w przypadku przebywania rodziny osadzonego poza granicami kraju bądź trudnościami w dotarciu na widzenie do zakładu karnego. W dobie pandemii COVID-19 kontakt z osobami bliskimi za pośrednictwem komunikatora Skype pozwala podtrzymać osobom pozbawionym wolności więzi z rodziną bez narażania osób najbliższych na niepotrzebne ryzyko.

Opracowanie: szer. Monika Grabowska, ppor. Przemysław Turyk
Zdjęcia: szer. Monika Grabowska


Nasi partnerzy