środa, 28 lipca 2021

Koleje Mazowieckie odebrały pierwsze pojazdy FLIRT

Koleje Mazowieckie odebrały pierwsze pojazdy typu FLIRT. Tym samym rozpoczął się końcowy etap realizacji pierwszej umowy na zakup 6 pojazdów

Koleje Mazowieckie odebrały pierwsze pojazdy typu FLIRT. Tym samym rozpoczął się końcowy etap realizacji pierwszej umowy na zakup 6 pojazdów do obsługi trasy Warszawa–Działdowo. Kontrakt ramowy na 61 pięcioczłonowych oraz 10 dwuczłonowych pojazdów opiewa na wartość ponad 2,2 mld zł.

Techniczne odbiory wstępne zostały przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym Stadler Polska w Siedlcach. Niezbędne też były próbne tzw. jazdy obserwowane bez pasażerów. Odbiory końcowe odbyły się już na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów i zostały potwierdzone podpisami Czesława Sulimy, członka zarządu, dyrektora eksploatacyjnego Kolei Mazowieckich oraz Arkadiusza Świerkota, członka zarządu Stadler Polska.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy przekazać naszemu Klientowi pierwsze nowe pociągi FLIRT dla Mazowsza. Mimo niełatwej sytuacji związanej z pandemią, cały czas pracujemy intensywnie w naszym zakładzie w Siedlcach nad dalszą realizacją zamówienia dla Kolei Mazowieckich i już wkrótce będziemy mogli przekazać kolejne składy. Innowacyjność, komfort i niezawodność to cechy nowoczesnej kolei pasażerskiej. Nasze pojazdy w pełni wpisują się w te wymagania – mówi prezes zarządu Stadler Polska Tomasz Prejs.

Przewoźnikowi zostały przekazane cztery pojazdy, pozostałe będą przekazywane sukcesywnie w lipcu. Obecnie pracownicy KM – maszyniści, kierownicy pociągów oraz rewidenci – są szkoleni. Stadler zapewni przewoźnikowi usługi serwisowe dla każdego z pojazdów. Dostarczy też pakiet pozderzeniowy (naprawczy). Spółka KM będzie mogła zlecić także wykonanie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych pojazdów.

To już drugie w tym tygodniu ważne wydarzenie, w ramach realizacji kontraktu ramowego na zakup 71 pojazdów FLIRT. Dzięki dobrej współpracy z producentem na terenie naszej Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie powstanie zupełnie nowe zaplecze do utrzymania i serwisowania zamówionych pojazdów. Równocześnie rozpoczęliśmy odbiory pojazdów. Pierwsze z nich, zakupione dzięki dofinansowaniu z RPO WM, będą wozić pasażerów na linii Warszawa–Działdowo już od lipca – mówi Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Rozpoczęcie dostaw 71 ezt to skok cywilizacyjny dla realizacji połączeń kolejowych na Mazowszu. To dalsza, znacząca poprawa jakości i bezpieczeństwa podróżowania w obszarze województwa i aglomeracji stołecznej. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy w trudnych warunkach pandemii, z zachowaniem najwyższych środków ostrożności pracowali wspólnie z przedstawicielami firmy Stadler, aby te składy mogły zostać odebrane – powiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

Pojazd FLIRT
Pociągi przekazane Kolejom Mazowieckim to elektryczne zespoły trakcyjne typu FLIRT najnowszej generacji – nowoczesne, lekkie, energooszczędne pojazdy z pudłami wykonanymi ze sto

Kontrakt na pięcioczłonowe EZT FLIRT

Koleje Mazowieckie podpisały umowę ramową na zakup 71 ezt FLIRT w styczniu 2018 r. Kontrakt obejmuje zakup kolejno: 6 sztuk ezt do obsługi trasy Warszawa–Działdowo, 12 sztuk ezt do obsługi trasy Sochaczew–Warszawa–Celestynów, 12 sztuk ezt do obsługi trasy Skierniewice–Warszawa–Mińsk Mazowiecki, 15 sztuk ezt do obsługi trasy Góra Kalwaria–Czachówek–Warszawa–Modlin, 16 sztuk do obsługi trasy Warszawa–Tłuszcz, 10 sztuk dwuczłonowych ezt do obsługi relacji: Radom–Dęblin, Radom–Skarżysko-Kamienna, Radom–Drzewica, Radom–Warka.

Projekt pod nazwą „Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” uzyskał dofinansowanie na poziomie 79 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych  w ramach działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wartość całkowita projektu to 153,30 mln zł (brutto), z czego dofinansowanie to 96,02 mln zł.


Nasi partnerzy