piątek, 07 października 2022

Kolejny udaremniony wylot do Kanady

W strefie tranzytowej Non-Schengen Lotniska Chopina funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali kobietę, która usiłowała odlecieć do Kanady, wykorzystując sfałszowany bahamski paszport.

Zatrzymana kobieta to 24-letnia obywatelka Kamerunu, która podróżowała tranzytem ze Lwowa przez Warszawę do Toronto. Cudzoziemka została poddana rutynowemu legitymowaniu podczas próby wejścia na pokład samolotu. W trakcie sprawdzania przez funkcjonariuszy SG okazanego przez nią paszportu Bahamów, stwierdzono, że został on w pełni podrobiony na wzór oryginalnego. Wprawdzie zawierał wizerunek oraz dane osobowe kobiety, jednak wykonany był innymi technikami druku oraz personalizacji niż oryginalny. W trakcie dalszych czynności kobieta ujawniła posiadanie swojego własnego autentycznego kameruńskiego paszportu, który przewoziła w bagażu podręcznym.

Fakt wykrycia przez funkcjonariuszy fałszywki wpłynął na decyzję przewoźnika o wycofaniu cudzoziemki z dalszego rejsu do Kanady. Kobieta została zatrzymana i przesłuchana w charakterze podejrzanej.

Przedstawiono jej zarzut z art. 270 § 1 k.k. tj. kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kamerunka przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Stwierdziła, że paszport otrzymała od swojego znajomego mieszkającego na Bahamach.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że cudzoziemiec może usiłować przekroczyć granicę RP podstępem wbrew obowiązującym przepisom, mężczyźnie wydano decyzję o nakazie przebywania w określonym miejscu lotniska do czasu opuszczenia terytorium RP i powrotu do Lwowa.


Zobacz również