piątek, 09 grudnia 2022

Kolejnych 8 inwestycji ze wsparciem samorządu Mazowsza

Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem wsparcie trafi na realizację 3 inicjatyw młodzieżowych rad oraz 5 inwestycji sportowych. Wartość dofinansowania to ponad 1,2 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. W spotkaniu udział wziął także radny województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

Od maja władze regionu podpisują umowy z lokalnymi samorządowcami na wsparcie w ramach mazowieckich programów wsparcia. Jak zaznacza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wszystkie projekty wspierane przez samorząd mają realny wpływ na jakość życia Mazowszan. – To ponad 350 mln zł przyznanych tylko w tym roku. Te pieniądze pomagają w realizacji tysięcy inwestycji na terenie naszego województwa. Większość umów została już podpisana, a inwestycje są w trakcie realizacji. Już niedługo będą służyć naszym mieszkańcom.

#Mazowszedlasportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować ponad 500 obiektów sportowych. W tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył rekordowe 41 mln zł na kolejne sportowe inwestycje. Dziś umowy w tej sprawie podpisało kolejnych 5 gmin z regionu.

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Nazwa zadania Kwota pomocy finansowej
1. Gmina Pułtusk Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku 250 000
2. Gmina Wiskitki Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki 300 000
3. Gmina Izabelin Remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń technicznych Szkoły Podstawowej w Izabelinie 300 000
4. Gmina Ciechanów Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Przążewo 130 000
5. Gmina Lipowiec Kościelny Modernizacja rozbiegu do skoku w dal oraz bieżni lekkoatletycznej prostej przy boisku szkolnym w Lipowcu Kościelnym 215 492
1 195 492,00 zł

 

#Mazowszedlamłodzieży

Na realizację programu „Mazowsze dla młodzieży” sejmik województwa przeznaczył 1 mln zł z ze swojego budżetu. Jego celem jest wsparcie działań młodzieżowych rad. Łącznie w tym roku wsparcie otrzymało 48 powiatów, gmin i dzielnic z regionu. Dzięki przekazanym środkom rady będą mogły jeszcze lepiej rozwinąć swoją bieżącą działalność, ale nie tylko. Dziś podpisane zostały kolejne umowy na wsparcie 3 inicjatyw.

 

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Nazwa zadania Kwota pomocy finansowej
2. Powiat Żuromiński Wzmacnianie kompetencji Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego i jej opiekuna 16 900,00 zł 
3. Powiat Płoński Młodzieżowy Rel – powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego 25 000,00 zł
4. Miasto Żyrardów Żyrardów dla młodzieży 18 630,00 zł
60 530,00 zł


Zobacz również