czwartek, 08 grudnia 2022

Kontrola harcerskiego obozowiska

Policjanci współpracując z innymi służbami są zobowiązani do przeprowadzenia kontroli obozów harcerskich funkcjonujących na terenie regionu. Asp. Karolina Pardej i asp. Hanna Bronikowska wraz z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku odwiedziły harcerki wypoczywające w Malcanowie. Policjantki sprawdziły obozowisko pod kątem bezpieczeństwa oraz udzieliły opiekunom i obozującym cennych wskazówek.

W dniu 7 lipca 2021 roku w ramach działań „Bezpieczne Wakacje 2021” dzielnicowa z Posterunku Policji w Wiązownie asp. Hanna Bronikowska i profilaktyk z otwockiej komendy asp. Karolina Pardej wraz z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku przeprowadziły kontrolę obozu harcerskiego „Wędrownicy” w Malcanowie, w którym uczestniczy 27 osób.

Podczas kontroli policjantki sprawdziły dokumentację obozu, warunki bytowania, prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych, punktów ppoż, miejsca zbiórki do ewakuacji oraz miejsc wyznaczonych do palenia ognisk. Zwróciły też uwagę na zabezpieczenie miejsc noclegowych, kąpielisk, miejsc zabaw, a także sprawdzili środki łączności. Wszystko to w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie obozowiska.

Policjantki zorganizowały również zajęcia z harcerkami przypominając o bezpiecznych zachowaniach w czasie letniego wypoczynku i omówiły między innymi tematy dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, w lesie, na spacerze, w kontakcie z osobą obcą oraz jak należy prawidłowo postępować w sytuacji zagubienia się. Ponadto uczestniczkom obozu przypomniały zasady wzywania pomocy za pośrednictwem numeru alarmowego 112 oraz zaprezentowały sprzęt służbowy Policji, zaś opiekunom udzieliły kilku cennych wskazówek mających istotny wpływ na bezpieczeństwo na terenie obozu.

Takie kontrole zorganizowanych miejsc wypoczynku potrwają do końca wakacji.

sierż. szt. Paulina Harabin


Zobacz również