czwartek, 08 grudnia 2022

Mazowiecki Dzień Strażaka

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbył się Mazowiecki Dzień Strażaka, który rozpoczął się meldunkiem dowódcy uroczystości przyjętym przez pana Macieja Wąsika sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dalszej kolejności miał miejsce przegląd pododdziałów, podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu narodowego. Następnie, gości przywitał nadbryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

Podczas apelu wyróżniającym się strażakom z terenu woj. mazowieckiego wręczono m. in. Brązowy Krzyż Zasługi, przyznawany przez Prezydenta RP, siedmiu strażakom. Medale za Długoletnia Służbę i Pracę, przyznawane przez Prezydenta RP, 40 strażakom (3 złote, 19 srebrnych, 18 brązowych). Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, przyznawane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, 12 strażakom (1 złoty, 8 srebrnych, 3 brązowe). Awanse na wyższy stopień w korpusie oficerskim, aspiranckim oraz podoficerskim.

Kulminacyjnym momentem uroczystości była uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej 18 strażaków z garnizonu mazowieckiego. W imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji aktu promocji dokonał nadbryg. Krzysztof Hejduk zastępca komendanta głównego PSP.

W uznaniu za szczególne zaangażowanie oraz wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej wręczono dyplomy komendanta głównego PSP. W związku z dużym zaangażowaniem w realizację zadań służbowych oraz udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych mazowiecki komendant wojewódzki PSP przyznał nagrody przewodnikom psów ratowniczych ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Warszawy. Podczas uroczystości mazowiecki komendant wojeódzki PSP otrzymał „Odznakę Pamiatkową Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej” nadana przez Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Uroczysty apel z okazji Mazowieckiego Dnia Strażaka zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz złożenie meldunku wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Kaski.

W uroczystości wzięli udział m. in.
– Maciej Wąsik – sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji,
– Anna Cicholska – poseł na Sejm RP,
– nadbryg. Krzysztof Hejduk – zastępca komendanta głównego PSP,
– Artur Standowicz – wicewojewoda mazowiecki,
– nadbryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
– nadinsp. Paweł Dzierżak – komendant stołeczny Policji,
– dh Zbigniew Gołąbek – wiceprezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego,
– Przedstawiciele służb mundurowych, ochotniczych straży pożarnych, związków zawodowych oraz weteranów ochrony przeciwpożarowej.


Zobacz również