piątek, 09 grudnia 2022

Medale dla zasłużonych funkcjonariuszy

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste wręczenie medali dla funkcjonariuszy mazowieckiego garnizonu Policji. Medale wręczyli Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec.

W czasie uroczystej zbiórki wręczono medale „Medale za Długoletnią Służbę” oraz „Odznaki Zasłużony Policjant”. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał mazowieckim policjantom medale jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński uhonorował mazowieckich funkcjonariuszy odznaką „Zasłużony policjant” za służbę pełną poświęcenia i zaangażowania.

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec udekorowali 35 osób „Medalem za Długoletnią Służbę”. Złotą odznaką wyróżniono 11 funkcjonariuszy, srebrną otrzymało 21 policjantów, natomiast brązową odznakę nadano 3 mundurowym. Decyzją Ministra MSWiA nadano także 2 złote „Odznaki Zasłużony Policjant”, 5 srebrnych i 15 brązowych.

Wśród odznaczonych znaleźli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego. Po części ceremonialnej głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, który podziękował i pogratulował odznaczonym policjantom. Podkreślił, iż medale to dowód tego, że w codziennej służbie odznaczeni wykazują się ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem.

Podziękowania mazowieckim policjantom złożył także Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, który zaznaczył, jak ważną rolę spełniają dla wszystkich mieszkańców Mazowsza i poczucia ich bezpieczeństwa.

Zespół Prasowy KWP zs.w Radomiu


Zobacz również