wtorek, 13 kwietnia 2021

Młody Kanadyjczyk przeholował z pobytem

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej z Warszawy ujawnili obywatela Kanady z przeterminowanym pobytem w Polsce. Niestety, za niedopilnowanie terminu wyjazdu z naszego kraju, mężczyzna otrzymał decyzję zobowiązującą do powrotu.

Do jednej z naszych placówek przy ulicy Taborowej, w ramach dobrowolnych powrotów, zgłosił się 22-letni obywatel Kanady. Mężczyzna oświadczył, że przyjechał do Polski na wakacje we wrześniu ubiegłego roku. Pobyt w Polsce tak mu się spodobał, że zasiedział się w niej o dwa miesiące za długo, przekraczając tym samym dopuszczalny okres swojego pobytu bez konieczności posiadana wizy. Mężczyzna wyraził wolę dobrowolnego opuszczenia naszego kraju, przedstawiając rezerwację na samolot do Kanady. Mimo to, zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach, komendant PSG w Warszawie musiał wszcząć postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej młodego Kanadyjczyka do powrotu w ciągu 15 dni oraz zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen na okres 6 miesięcy.


Nasi partnerzy