wtorek, 07 grudnia 2021

Modernizacja dróg w gminie Gołymin-Ośrodek

Ponad 1,1 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego pomoże w budowie oraz remoncie dróg w gminie Gołymin-Ośrodek. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wójt gminy Adam Budek oraz skarbnik gminy Ewelina Stawińska.

Ulica Rynek w Gołyminie-Ośrodek
W ramach inwestycji położona zostanie nowa nawierzchnia, powstaną miejsca parkingowe, zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie. Pojawią się obiekty małej architektury oraz zieleń, nowa kanalizacja deszczowa zapobiegnie zalewaniu okolicznych zabudowań, co miało miejsce w latach ubiegłych.

Nowa droga to większy komfort jazdy i jakość życia społeczności lokalnej, ale przede wszystkim poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności publicznej. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 1 mln zł z Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wartość inwestycji to 2 mln zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki–Konarzewo-Marcisze–Mierniki
Wsparcie Mazowsza pozwoliło na kontynuowanie przebudowy drogi gminnej nr 120453W. Przebudowano odcinek o długości blisko 1 km. Prace polegały na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości około 4 m wraz z poboczami o szerokości do 0,75 m.

Najważniejsze, że dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców – w okolicy to jedyna trasa, którą kursuje autobus szkolny. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 151 tys. zł z Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wartość całkowita zadania to 251 tys. zł.


Zobacz również