niedziela, 24 października 2021

Narada roczna kadry kierowniczej PSP województwa mazowieckiego

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce odprawa roczna, w formie wideokonferencji, kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego.

Podczas spotkania podsumowano działania mazowieckich strażaków w 2020 roku, w tym m. in. akcje ratowniczo-gaśnicze, w tym zaangażowanie strażaków w walkę z pandemią koronawirusa, realizację zadań kontrolno-rozpoznawczych, polityki kadrowej, zakupów sprzętu ratowniczego, rozbudowy i modernizacji strażnic, prewencję społeczną, współpracę z jednostkami ochotniczych straży pożarnych oraz wiele innych zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej.

86415 razy interweniowali mazowieccy strażacy w 2020 roku, w tym przy 19087 pożarach, 59392 miejscowych zagrożeniach oraz 7936 fałszywych alarmach. To aż, o 16126 zdarzeń więcej niż w 2019 roku. Na tak dużą liczbę interwencji w minionym roku, miało wpływ zaangażowanie straży pożarnej w walkę z pandemią koronawirusa (14913 zdarzeń). W ostatnich pięciu latach notuje się tendencję wzrostu liczby interwencji straży pożarnych na terenie woj. mazowieckiego.

W 2020 roku strażacy interweniowali m.in. przy 6057 pożarach traw (najwięcej w kwietniu 2749 oraz marcu 16085) i 1612 pożarach lasów (najwięcej w kwietniu 976 oraz sierpniu 151), w których ranne zostały trzy osoby.

Ponadto, na terenie woj. mazowieckiego powstało 4168 pożarów obiektów mieszkalnych, w których 181 osób zostało rannych a 53 straciły życie. Jednocześnie mazowieccy strażacy uczestniczyli w 230 interwencjach związanych z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, w których 101 osób uległo podtruciu, niestety pięć osób straciło życie.

W związku z trwającym sezonem grzewczym straż pożarna przypomina o obowiązkowych okresowych przeglądach urządzeń grzewczych, instalacji gazowej i elektrycznej oraz kontroli przewodów wentylacyjnych i czyszczeniu przewodów kominowych.

Dla własnego bezpieczeństwa w mieszkaniu warto zainstalować domową czujkę dymu, która ostrzeże nas głośnym sygnałem o powstaniu ognia. Natomiast, użytkownicy pieców gazowych lub opalanych węglem mogą zabezpieczyć życie swoje rodziny montując czujkę czadu (tlenku węgla).

W 2020 roku mazowieccy strażacy uczestniczyli w usuwaniu aż 59392 miejscowych zagrożeń. Największą grupą zdarzeń były działania o charakterze medycznym, w tym walka z pandemią koronawirusa to 14913 interwencji oraz izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego to 506 interwencji.

Ponadto, strażacy 13773 razy usuwali skutki burz i huraganowych wiatrów (w tym 5691 w czerwcu, 2123 w sierpniu oraz 1835 w październiku), w których 23 osoby zostały ranne, niestety jedna osoba straciła życie.

Strażacy interweniowali 9581 razy podczas wypadków samochodowych na mazowieckich drogach (spadek o 845 zdarzeń w porównaniu do 2019 roku), w których 4826 osób zostało poszkodowanych (spadek aż o 1652 osoby ranne), a 238 osób straciło życie (spadek o 9 ofiar śmiertelnych).

382 interwencje dotyczyły działań na obszarach wodnych, w których 18 osób zostało rannych, a 32 utonęły. W okresie zimowym odnotowano 95 interwencji (dwie osoby ranne oraz sześć utonięć). Podczas sezonu letniego strażacy interweniowali 201 razy na mazowieckich rzekach, stawach i jeziorach. Niestety odnotowano 19 utonięć oraz 10 osób podtopionych.

Najwięcej interwencji odnotowano w:
– Warszawa 21086,
– powiat radomski 5325,
– powiat wołomiński 3803,
– powiat płocki 3741,
– powiat piaseczyński 3659.

W spotkaniu udział wzięli:
– Maciej Wąsik – sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji,
– Sylwester Dąbrowski – wicewojewoda mazowiecki,
– nadbryg. Krzysztof Hejduk – zastępca komendanta głównego PSP,
– st. bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
– Komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. mazowieckiego.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.


Nasi partnerzy