Nowe miejsca pracy dla skazanych

W środę (18.10) ppłk Łukasz Pieńkos – Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce podpisał umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z firmą PRODMAX Sp. z o.o reprezentowaną przez Pana Roberta Lichoń.

Firma Prodmax Sp. z o.o. jest jednym z największych polskich producentów systemów kominowych i wentylacyjnych. Specjalizuje się w produkcji przewodów aluminiowych, elastycznych rur typu spiro, systemów kominowych kwasoodpornych i żarowych oraz elementów wentylacyjnych.

Skazani z Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce zostaną zatrudnieni odpłatnie przez nowego kontrahenta. Jako pracownicy fizyczni będą wykonywać zadania na stanowisku pomocnik ślusarza, spawacza, tokarza. Docelowo firma zatrudnić ma 70 skazanych. Powyższe działania wpisują się w założenia rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Resocjalizacja przez pracę
Prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych to jedno z podstawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności. Praca jest jedną z kluczowych form aktywności osadzonych. Pełni ona szczególną rolę w procesie readaptacji skazanych dzięki zagospodarowaniu czasu wolnego, umożliwieniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz wzbudzaniu potrzeby aktywności zawodowej. Realizacja obowiązków wynikających z zatrudnienia uczy odpowiedzialności, dyscypliny, pracy w grupie i samodzielnego planowania zadań. Wypracowując właściwe nawyki skazani mają większe szanse na podjęcie pracy po zakończeniu odbywania kary, a dzięki temu na powrót do życia zgodnego z normami społecznymi oraz osiągnięcie stabilizacji życiowej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Działania Służby Więziennej w zakresie organizacji zatrudnienia oraz pozyskiwania nowych miejsc pracy są ukierunkowane przede wszystkim na odpłatne zatrudnienie skazanych, co dodatkowo daje osadzonym możliwość zdobycia środków finansowych, które stanowią między innymi źródło pokrycia alimentów, kar pieniężnych lub grzywien.

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.