Nowe obiekty Komendy Stołecznej Policji na ukończeniu

Spowolniona z uwagi na pandemię sytuacja gospodarcza nie wpłynęła negatywnie na postęp inwestycji realizowanych przez Komendę Stołeczną Policji. Z miesiąca na miesiąc postępują prace, m.in. przy budowie Posterunku Policji w Izabelinie, Posterunku Policji w Wiązownie, Posterunku Policji w Lesznie oraz rozbudowie siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8. Część obiektów już została oddana do eksploatacji.

Posterunek Policji w Izabelinie
W ramach Programu Modernizacji Policji Komenda Stołeczna Policji w roku 2019 r. rozpoczęła budowę Posterunku Policji w Izabelinie. Budowę zrealizowano na działce przekazanej w trwały zarząd KSP przez Starostę Warszawskiego Zachodniego. Program inwestycyjny na realizację zamierzenia został zatwierdzony 23.07.2018 r. Tego roku również została opracowana dokumentacja projektowa budowy obiektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i 20.08.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem realizacji do dnia 20.08.2021 r.

W ramach inwestycji na działce o powierzchni 1 779 m² powstał budynek biurowy z garażem, kotłownią gazową, masztem antenowym, zakupiono wyposażenie kwaterunkowe posterunku Policji wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, a także zagospodarowano teren zewnętrzny.

Na realizację budowy oraz wyposażenie Posterunku Policji w Izabelinie Wójt Gminy Izabelin przekazał 525 000 zł. Wartość inwestycji to 2 785 213 złotych. Policjanci rozpoczęli pracę w obiekcie 29.01.2021 r.

Posterunek Policji w Wiązownie
Kolejny budynek powstający w ramach Programu Modernizacji Policji to Posterunek Policji w Wiązownie, którego realizację Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła w roku 2018 na działce przekazanej w trwały zarząd KSP przez Wójta Gminy Wiązowna.

Program Inwestycyjny na realizację zamierzenia został zatwierdzony 30.11.2018 r., podobnie jak dokumentacja projektowa budowy obiektu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i 13.11. 2019 r. podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 13.05.2021 r.

W ramach inwestycji powstał budynek biurowy o powierzchni zabudowy 234,30 m² z garażami z zapleczem technicznym, magazynowym i socjalno-sanitarnym oraz pomieszczeniami biurowymi. Zostało zakupione wyposażenie kwaterunkowe posterunku wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagospodarowano również teren zewnętrzny.

Na realizację budowy oraz wyposażenie Posterunku Policji w Wiązownie Wójt Gminy Wiązowna przekazał 1 300 000 zł. Wartość inwestycji w Wiązownie to 4 801 705 złotych. Obiekt uruchomiono 1 kwietnia 2021 r.

Posterunek Policji w Lesznie
Nowy posterunek w ramach Programu Modernizacji Policji powstał także w Lesznie. Komenda Stołeczna Policji w roku 2018 rozpoczęła budowę tej inwestycji. Obiekt powstał na działce przekazanej w trwały zarząd KSP przez Wójta Gminy Leszno.

Program Inwestycyjny na realizację zamierzenia został zatwierdzony 19.04.2018 r. Dokumentacja projektowa budowy nowego obiektu została opracowana i odebrana w 2018 r. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i w dniu 26 listopada 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 26.05.2021 r.

Dzięki temu powstał budynek biurowy o powierzchni zabudowy 318 m², budynek garażowo – gospodarczy o powierzchni prawie 60 m² wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania posterunku. Nowy obiekt zyskał wyposażenie kwaterunkowe, zagospodarowano również teren zewnętrzny. Obiekt zasiedlono 8 kwietnia 2021 r.

Na realizację budowy oraz wyposażenie Posterunku Policji w Lesznie Wójt Gminy Leszno przekazał 150 000 zł. Wartość inwestycji to 3 507 050 złotych.

Posterunki Policji w Izabelinie, w Wiązownie oraz w Lesznie spełniają standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji. W każdym z obiektów zapewniono lepsze warunki pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, podniósł się również poziom obsługi interesantów oraz w znaczący sposób został skrócony czas niezbędny na dotarcie osób zainteresowanych do placówki policyjnej, a także służb mundurowych do miejsca zdarzeń. Wybudowanie nowych Posterunków Policji na terenie gminy Izabelin, ja również gminy Wiązowna oraz gminy Leszno przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności Policji, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego i obywateli. Wszystkie obiekty są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

KPP w Pruszkowie – rozbudowa siedziby przy ul. Kraszewskiego 8
Program Modernizacji Policji objął również rozbudowę Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Tę inwestycję Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła w roku 2019.

Program Inwestycyjny na jej realizację został zatwierdzony 16.11.2017 r. Dokumentacja projektowa rozbudowy obiektu została opracowana i odebrana 24.06.2019 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i 07.01.2019 r. podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 07.07.2021 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana przez Starostę Pruszkowskiego.

Inwestycja obejmuje modernizację siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz dobudowę nowego skrzydła budynku wraz z garażem podziemnym. Prace związane z rozbudową jednostki zostały zakończone i w dniu 10.02.2021 r. przekazano do użytkowania nowo wybudowaną i w pełni wyposażoną część budynku.

Zakres prac zrealizowanych i odebranych objął:

budowę nowego skrzydła KPP wraz z garażem podziemnym,
budowę łącznika w poziomie pierwszego piętra pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną,
zagospodarowanie terenu zewnętrznego jednostki wraz z jego ogrodzeniem.
Nowa część budynku w pełni wyposażona pod względem kwaterunkowym i teleinformatycznym została uruchomiona w dniu 15.03.2021 r. Obecnie trwają prace modernizacyjne w starej części KPP. To powierzchnia 3561,47 m².

Poprzez rozbudowę obiektu o nowe skrzydło oraz zagospodarowanie całego terenu działki uzupełniono funkcję istniejącego budynku. Mając na uwadze zwiększenie obsady etatowej, obiekt po rozbudowie będzie spełniał określone parametry. Inwestycja zapewni tym samym zwiększenie powierzchni użytkowej oraz lepsze warunki pracy dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Nowy budynek spełnia obecnie obowiązujące wymogi p.poż i bhp.

Po zmodernizowaniu i uruchomieniu całej jednostki polepszą się warunki pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, jak również poziom obsługi interesantów Rozbudowa i modernizacja siedziby Komendy Powiatowej Policji na terenie powiatu pruszkowskiego przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności Policji, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego i obywateli.

Obiekt jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość kosztorysowa całej inwestycji to 33 040 505 złotych.

Oprac. Edyta Adamus
Film: podkom. Rafał Rutkowski

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.