piątek, 14 maja 2021

Nowi funkcjonariusze zasilili szeregi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

W siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ośmiu nowych funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego i kadry kierowniczej oddziału złożyło ślubowanie przed Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Robertem Baganem.

Komendant ślubującym funkcjonariuszom pogratulował podjętej decyzji o wstąpieniu w szeregi Straży Granicznej. Zaznaczył, że od dzisiaj biorą na siebie zaszczytny obowiązek kontynuowania chlubnych tradycji naszych poprzedników – żołnierzy i funkcjonariuszy polskich formacji granicznych.

Służba w Straży Granicznej to codzienne wyrzeczenia, ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność wobec Ojczyzny, społeczeństwa i kolegów – powiedział. Wyraził również nadzieję, że dzisiejsze ślubowanie zapadnie w pamięć ponieważ odbędzie się w obecności naszych patronów – uczestników Powstania Warszawskiego.

Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej. Z kolei błogosławieństwa na nową drogę zawodową udzielił im Kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss. Życzenia zadowolenia z trudnej i niebezpiecznej pracy dla bezpieczeństwa i dobra kraju złożyła Pani Halina Jędrzejewska – uczestniczka Powstania Warszawskiego.

8 stycznia cała grupa wyjedzie na kilkumiesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie podoficerskie do Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, po ukończeniu którego jako kaprale SG zasilą placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Pragniemy przypomnieć, że cały czas Nadwiślański Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby przygotowawczej w 6 podległych placówkach SG: Warszawa-Okęcie, Warszawa-Modlin, w Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi i Lesznowoli.


Nasi partnerzy