czwartek, 13 maja 2021

Odmowa wjazdu oraz zobowiązanie do powrotu

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie odmówili wjazdu do Polski obywatelowi Ukrainy oraz ujawnili Mołdawianina, który przebywał na terytorium naszego

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie odmówili wjazdu do Polski obywatelowi Ukrainy oraz ujawnili Mołdawianina, który przebywał na terytorium naszego kraju nielegalnie.

Odmową wjazdu na terytorium Polski zakończyła się wczorajsza podróż 34-letniego obywatela Ukrainy, który po przylocie z Kijowa stawił się do odprawy paszportowej. Podczas kontroli na I linii funkcjonariusze ustalili, że dane mężczyzny figurują w bazie SIS jako osoby niepożądanej na terytorium RP. Po sprawdzeniu aktualności wpisu, cudzoziemcowi wydano decyzję o odmowie wjazdu, po czym tego samego dnia mężczyzna odleciał do Kijowa.

Z kolei u obywatela Mołdawii funkcjonariusze stwierdzili przeterminowany pobyt w Polsce. Mężczyzna przebywał w naszym kraju w celach zarobkowych, jednak wyczerpał dozwolony czas swojego pobytu o kilka tygodni jeszcze przed datą rozpoczęcia stanu zagrożenia epidemicznego, tym samym, mieszkając i pracując w Polsce bez tytułu pobytowego. Wobec cudzoziemca wszczęto postępowanie administracyjne w kierunku zobowiązania do powrotu. Po zakończeniu czynności służbowych podróżnemu zezwolono na odlot do kraju pochodzenia.


Nasi partnerzy