wtorek, 13 kwietnia 2021

Pamięć św. Spirydona w Mińsku Mazowieckim

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, prawosławna wspólnota parafialna w Mińsku Mazowieckim obchodziła w dniach 27-28 grudnia pamięć swego niebiańskiego patrona, św. Spirydona Cudotwórcy z Tremituntu.

Uroczystości rozpoczęły się w przededniu święta od Wielkiej Wieczerni z czytaniem Akatystu ku czci świętego. Nabożeństwo celebrował ks. archimandryta Ambroży (Godun) z Monasteru św. Serafina Sarowskiego w Kostomłotach wraz z proboszczem miejscowej parafii – ks. Gabrielem Białomyzym. Byli obecni również duchowni rzymskokatoliccy z Mińska Mazowieckiego: ks. prałat Jerzy Mackiewicz, proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP i ks. Janusz Kopczyński, proboszcz Parafii pw. św. Antoniego z Padwy.

Nazajutrz rozpoczęła się świąteczna Boska Liturgia, którą wraz z proboszczem celebrowali: ks. prot. Sławomir Kochan, proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Siedlcach, ks. prot. Jan Jałoza, proboszcz Parafii pw. św. Archanioła Michała w Nosowie oraz ks. Jarosław Szczur, proboszcz Parafii pw. św. Jana Teologa w Chełmie, który wygłosił świąteczną homilię. W słowie do wiernych wspomniał on o kilku cudach spośród wielu dokonanych przez św. Spirydona. Zwrócił szczególną uwagę na sposób życia świętego oraz na jego ostatnie słowa wypowiedziane przed śmiercią: “Miłuj Boga i bliźniego”. Te bardzo ważne słowa, mówiące o wypełnieniu dwóch najważniejszych, ewangelicznych przykazań (Mt 22, 37-40) są kluczem do naszego zbawienia i jedności w Chrystusie, które powinniśmy realizować każdego dnia naszego ziemskiego życia.

Podczas nabożeństwa obecni byli także: kapłan Jarosław Maria Jan Opala, proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, a także pani Wanda Izabella Rombel, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim, która po nabożeństwie zabrała głos, zwracając uwagę na jedność wszystkich chrześcijan Mińska Mazowieckiego w tych dniach. Istotnie, obecność duchownych innych wyznań podkreśla fakt, że św. Spirydon Cudotwórca, żyjący w IV wieku, jest świętym jednego, niepodzielonego Kościoła Chrystusa i wszyscy wznosimy do niego swe modlitwy.

Warto także wspomnieć, że w uroczystościach wzięło udział ok. 50 osób, wśród których znaleźli się nie tylko parafianie, ale także goście z innych parafii, m.in. z Warszawy i Łodzi. Wielu z nich przystąpiło także do sakramentu Świętej Eucharystii. Na koniec liturgicznych uroczystości zaśpiewano “Mnogaja leta” w intencji ordynariusza diecezji i wszystkich zebranych. Proboszcz, ks. Gabriel, podziękował serdecznie wszystkim za tak liczne przybycie i wspólną modlitwę.

“Święty hierarcho ojcze nasz Spirydonie, módl się za nami do Boga!”

Fot: Elżbieta Białomyzy


Nasi partnerzy