Podróżował z bronią i amunicją nie posiadając zezwolenia

Broń palna oraz 200 sztuk amunicji ostrej stały się przyczyną kłopotów pasażera, który podróżował z Lotniska Chopina przez Amsterdam do Stanów Zjednoczonych. Broń i amunicję ujawnili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

Do zdarzenia doszło wczoraj (10 maja 2022 roku) podczas sprawdzenia bagażu ponadwymiarowego przed odlotem samolotu do Amsterdamu. Funkcjonariusze Grupy Bezpieczeństwa Lotów Straży Granicznej prowadzący nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa – realizowaną na co dzień przez pracowników firmy ACS – ujawnili w bagażu należącym do obywatela Stanów Zjednoczonych pistolet SIG SAUER P320 M18 oraz 200 sztuk amunicji ostrej bez wymaganego zezwolenia. 60-letni mężczyzna oświadczył, że przyjechał do Polski, aby stąd udać się na Ukrainę w celu pomocy zwierzętom, które ucierpiały podczas konfliktu zbrojnego, a broń i amunicję zabrał ze sobą w celach obronnych. Co więcej, mężczyzna stwierdził, że zarówno broń jak i amunicję w Stanach Zjednoczonych odprawiono bez żadnych dokumentów, dlatego też nie miał świadomości i był zaskoczony, że takie wymagane są w Polsce. Ze względu na krótki czas do odlotu, przewoźnik lotniczy wycofał pasażera z rejsu. W związku z tym, że posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia jest zabronione, obywatela USA zatrzymano. Wobec niego wszczęto postępowanie w sprawie o czyn z art. 263 § 2 kk. Tego samego dnia mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, gdzie przedstawiono mu zarzut oraz przesłuchano w charakterze osoby podejrzanej. Cudzoziemiec przyznał się do winy i poddał się dobrowolnie karze w postaci roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Po zakończonych czynnościach w prokuraturze został zwolniony.

Tylko od początku tego roku w lotniczych przejściach granicznych funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 35 przypadków przewożenia bez zezwolenia broni i amunicji.

Dlatego apelujemy do osób, które zamierzają przewieźć broń palną, broń gazową lub amunicję, aby w trosce o swój komfort podróży, niepotrzebny stres podczas odprawy bezpieczeństwa, ale przede wszystkim by zapobiec podobnym zdarzeniom, jak ten z udziałem Amerykanina – każdorazowo informowały o takim fakcie przedstawiciela przewoźnika w porcie lotniczym, z którego następuje wylot, w celu zadeklarowania przewozu tego typu przedmiotów.

Pasażer przewożący broń palną i/lub amunicję proszony jest o przejście do specjalnego pomieszczenia, celem sprawdzenia broni oraz posiadanych dokumentów: pozwolenie na broń lub Europejską Kartę Broni Palnej a w ruchu międzynarodowym – również zgody na jej wywóz wydaną przez organ Policji lub zaświadczenie wydane przez Konsula RP.

Należy zaznaczyć, że broń przewożona drogą lotniczą powinna być rozładowana i zabezpieczona, a amunicja zapakowana w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Broń palną, broń gazową lub amunicję umieszcza się w bagażu rejestrowanym lub nadaje się jako bagaż rejestrowany, który jest transportowany na pokład statku powietrznego pod stałym nadzorem Straży Granicznej.

Przypominamy!
Posiadanie broni palnej w Polsce reguluje ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Ustawa ta określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic.

Przywóz, przewóz i wywóz broni i amunicji przez cudzoziemców może nastąpić na podstawie:
1) zaświadczenia wydanego przez właściwego Konsula RP na podstawie art. 34 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 3 i 6 ww. ustawy.
2) europejskiej karty broni palnej – w przypadku obywateli państw członkowskich UE (posiadających broń w celach sportowych, łowieckich, udziału w rekonstrukcji historycznej, a także broń sygnałową będącą stałym wyposażeniem jednostek pływających – bez uprzedniego zezwolenia oraz w innych celach – po uzyskaniu stosownego wpisu Konsula RP – art. 42 ust. 3b ww. ustawy

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.