Pilne
  • Wybory wygrane w I turze: Warszawa - Rafał Trzaskowski *** Płock - Andrzej Nowakowski *** Grodzisk Mazowiecki - Tomasz Krupski *** Ciechanów - Krzysztof Kosiński *** Płońsk - Andrzej Pietrasik *** Mińsk Mazowiecki - Marcin Jakubowski *** Piaseczno - Daniel Putkiewicz *** Otwock - Jarosław Margielski *** Pruszków - Piotr Bąk *** Przasnysz - Łukasz Chrostowski *** Sierpc - Jarosław Perzyński *** Żyrardów - Lucjan Chrzanowski                Wybory wygrane w I turze: Warszawa - Rafał Trzaskowski *** Płock - Andrzej Nowakowski *** Grodzisk Mazowiecki - Tomasz Krupski *** Ciechanów - Krzysztof Kosiński *** Płońsk - Andrzej Pietrasik *** Mińsk Mazowiecki - Marcin Jakubowski *** Piaseczno - Daniel Putkiewicz *** Otwock - Jarosław Margielski *** Pruszków - Piotr Bąk *** Przasnysz - Łukasz Chrostowski *** Sierpc - Jarosław Perzyński *** Żyrardów - Lucjan Chrzanowski

Podwarszawskie gminy ze wsparciem Mazowsza

Na ponad 20 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza może liczyć kolejnych 8 projektów z podwarszawskich miejscowości. Umowy z beneficjentami podpisali dziś wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięli udział także radni województwa mazowieckiego.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, realizowane przez samorząd Mazowsza programy wsparcia to realna pomoc dla lokalnych samorządów. – Wiele inwestycji bez naszego wsparcia finansowego nie mogłoby powstać. I choć ważne z punktu widzenia mieszkańców i lokalnych władz, to przez rosnącą inflację oraz ogromne koszty musiałyby czekać na lepszy czas. Do tej pory udało nam się wesprzeć tysiące inwestycji o różnym charakterze – infrastrukturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych czy sportowych. Przed nami kolejne. Tylko w tym roku na nasze autorskie programy wsparcia przeznaczyliśmy ok. 350 mln zł – podkreśla wicemarszałek.

Z kolei członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc zauważa, że samorząd Mazowsza jest otwarty na pomysły i inicjatywy mieszkańców. – Nasz region jest bardzo zróżnicowany. Mamy świadomość, że w każdej miejscowości są inne potrzeby. Dlatego nie ograniczamy naszej pomocy do jednego rodzaju przedsięwzięcia, ale dajemy mieszkańcom szansę na zrealizowanie tego, czego im w danym momencie najbardziej potrzeba. Dla jednych będzie to nowa droga czy remont szkoły, a dla innych – stworzenie miejsca integracji lokalnej czy ośrodka zdrowia – dodaje.

Remont i przebudowa „Poniatówki” w Piasecznie

Duże zmiany czekają jeden z najcenniejszych piaseczyńskich zabytków. Mowa o mieszczącej się w parku miejskim przy ul. Chyliczkowskiej „Poniatówce”, która dzięki 3,6 mln zł wsparcia z budżetu samorządu województwa mazowieckiego zostanie przebudowana. Docelowo powstanie tu muzeum z kawiarnią. Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym celem jest przywrócenie obiektowi właściwego stanu technicznego, w drugim przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie polichromii wewnątrz budynku.

W ramach inwestycji przewidziany jest remont oraz renowacja budynku, w tym prace konserwatorskie, które obejmą też cenne polichromie znajdujące się we wnętrzach oraz malowidła na elewacjach. Zachowana zostanie dziewiętnastowieczna stolarka okienna, osiemnastowieczna i dziewiętnastowieczna stolarka drzwiowa, piece kaflowe (w tym rekonstrukcja pieca z XVIII w.), klatka schodowa – drewniane schody wraz z balustradami oraz zabytkowe posadzki. Wzmocniona zostanie więźba dachowa, wykonane nowe pokrycie dachowe wraz z obróbką blacharską, izolacje oraz ocieplenie ścian fundamentowych. Planowana jest też konserwacja elewacji, drewnianych ganków, tynków wapiennych oraz cokołu z tynku romańskiego oraz renowacja i przywrócenie rzeźby Fortuny w niszy elewacji wschodniej oraz waz.

To konieczna inwestycja, dzięki której Poniatówka odzyska swój dawny blask i stanie się wizytówką miasta. Co więcej będzie cieszyć i zachwycać kolejne pokolenia. – zwraca uwagę radny województwa Piotr Kandyba.

Zrewitalizowany budynek stanie się wizytówką miasta, a jego wnętrza przyciągną zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Koszt inwestycji: 6 669 096,27 zł
Kwota dotacji: 3 600 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2021 r. – 2024 r.

Budowa Zespołu Usług Medycznych w Nadarzynie

Gmina Nadarzyn stawia na zdrowie. Dzięki 2 mln zł pomocy od samorządu Mazowsza w Nadarzynie powstanie nowoczesna placówka, w której mieszkańcy będą mogli liczyć na profesjonalną pomoc medyczną, w tym również na wsparcie pacjentów z niewydolnością oddechową. Nowy budynek będzie wyposażony w oświetlenie LED oraz instalację fotowoltaiczną. W ramach inwestycji zaprojektowano również 46 miejsc postojowych, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa miejsca dla karetek. Ponadto wybudowane zostaną drogi dojazdowe, chodniki oraz tereny zielone.

Koszt inwestycji: 18 000 000,00 zł
Kwota dotacji: 2 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2021 r. – 2023 r.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna

Do gminy Góra Kalwaria trafi ponad 2,8 mln zł z budżetu Mazowsza. Środki te umożliwią budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które zasilą projektowane budynki usługowe, magazynowe i produkcyjne w Łubnej.

Celem realizacji tego zadania jest uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych i dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań przyszłych inwestorów. Przedsiębiorcy poszukują przed wszystkim terenów gotowych do natychmiastowej inwestycji – uzbrojonych, dobrze skomunikowanych, w lokalizacji zapewniającej im pozyskanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, znaczenie ma również bliskość większych miast, gdzie łatwiej o klientów i poddostawców. Inwestycja dot. obszaru o wielkości ok. 80 ha, który obecnie nie posiada wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej.

Koszt inwestycji: 4 800 000,00 zł
Kwota dotacji: 2 880 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r.

Nowa sala operacyjna w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim

W rozwój infrastruktury medycznej inwestują władze powiatu grodziskiego. Przy wsparciu finansowym samorządu Mazowsza w Szpitalu Zachodnim przebudowane zostaną blok operacyjny oraz część pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Centralny Blok Operacyjny dysponuje tylko 4 salami zabiegowymi. Trzy sale operacyjne – neurochirurgiczna i ortopedyczne wykonują zabiegi do późnych godzin wieczornych przez 6 dni w tygodniu. Na 4 salach każdego roku wykonywanych jest blisko 7 tys. operacji. Dzięki rozbudowie placówka wzbogaci się o dodatkową salę operacyjną i zwiększy powierzchnię instrumentarium. We wszystkich salach wykonywane będą zabiegi neurochirurgiczne, chirurgiczne, naczyniowe, ortopedyczne i urazowe. Poprawiona zostanie organizacja pracy na Bloku Operacyjnym, jego przepustowość i bezpieczeństwo pracy. Ponadto uruchomienie dodatkowej sali operacyjnej pozwoli bezkolizyjnie i w odpowiednim reżimie sanitarnym, wydzielić ją do wykonywania każdego rodzaju zabiegów u pacjentów zakażonych chorobą zakaźną np.SARS-Cov-2. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 1 mln zł.

Koszt inwestycji: 4 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 1 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Przebudowa skweru w Nasielsku

Z kolei gmina Nasielsk otrzyma 3,6 mln zł z budżetu Mazowsza, które przeznaczy na zagospodarowanie terenu przy ul. Rynek w Nasielsku. Skwer zostanie przebudowany. Prace budowlane będą polegać na zmianie układu funkcjonalno-przestrzennego wewnątrz placu oraz na zmodernizowaniu otaczających go pasów drogowych. Skwer zostanie podzielony na różne strefy, w tym m.in.: plac zabaw, strefę historyczną, teren na imprezy okolicznościowe oraz miejsca wypoczynku. W południowo-zachodniej części działki zostanie ustawiony nowy kiosk handlowy oraz dwie nowe wiaty przystankowe. Zmodernizowany zostanie też układ dróg prowadzący do skweru. Powstaną 104 miejsca postojowe, w tym 8 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Każda inwestycja dofinansowana przez samorząd województwa mazowieckiego to realne wsparcie dla samorządów i mieszkańców gmin i powiatów. Dzięki niemu realizowane są potrzeby  mieszkańców Mazowsza. Szalejąca inflacja zwiększa koszty prowadzonych inwestycji, dlatego tym bardziej przekazane wsparcie jest bardzo potrzebne i często umożliwia ich realizację. – mówi radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska. 

Koszt inwestycji: 7 500 000,00 zł
Kwota dotacji: 3 600 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Spore zmiany czekają też grodziskich strażaków ochotników. Dzięki 2,5 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza zyskają nową siedzibę. Istniejąca strażnica budowana w latach 50-tych nie spełnia wymogów dotyczących prawidłowego prowadzenia działalności straży. W obiekcie brakuje pomieszczeń socjalnych, łazienek z natryskami, toalet oraz szatni dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Potrzebne są także pomieszczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także sala wykładowa, w której mogłyby się odbywać zbiórki szkoleniowe dla najmłodszych kandydatów, którzy z czasem przejmą tradycję niesienia pomocy innym ludziom.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie od podstaw nowy budynek. Prace obejmą m.in. wykonanie fundamentów, konstrukcji murowanej wraz ze ścianami działowymi oraz dachem, ocieplenie ścian oraz montaż okien i drzwi. Zamontowane zostaną też instalacje sanitarna, wentylacyjna, c.o. i elektryczna.

Koszt inwestycji: 4 205 235,17 zł
Kwota dotacji: 2 523 141,10 zł
Planowany okres realizacji: 2021 r. – 2022 r.

Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

Na wsparcie Mazowsza może liczyć też gmina Michałowice, która w Komorowie wybuduje Centrum Inicjatyw Kulturalnych. W ramach projektu powstanie parterowy budynek o powierzchni 1084 m². Na parterze mieścić się będą: ogólnodostępny hol, sala wielofunkcyjna, sale ćwiczeń ruchowych, sala warsztatowa oraz sala projekcyjna. Dodatkowo zlokalizowane tu będą również kawiarnia z zapleczem bufetowym, sanitariaty, szatnie, pomieszczenie biurowe i multimedialne, garderoba, szatnia, reżyserka oraz magazyny. Z kolei w piwnicy oprócz pomieszczeń technicznych znajdą się pomieszczenia socjalne i pomocnicze. Dodatkowo do dyspozycji osób odwiedzających centrum będą miejsca postojowe dla rowerów, ławki oraz plac zabaw. W projekcie przewidziano również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci gruntowych pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Wsparcie z budżetu Mazowsza to 2 mln zł.

Koszt inwestycji: 11 500 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Budowa drogi w Jazgarzewszczyźnie

Natomiast do gminy Lesznowola trafi 2,5 mln zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze te pomogą w budowie ponad 800-metrowego odcinka ul. Krzywej w Jazgarzewszczyźnie. W ramach projektu powstanie jezdnia z kostki brukowej betonowej. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zjazdy na posesje, a pobocze zostanie pokryte kruszywem. Z myślą o pieszych powstanie chodnik oraz oświetlenie. Realizacja tej inwestycji w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na styku miejscowości Jazgarzewszczyzna, Łoziska i Piaseczno, a także uzupełni lokalny układ komunikacyjny w gminie i powiecie piaseczyńskim. Nowa droga będzie też alternatywą dla przeciążonych ruchem odcinków dróg powiatowych: ul. Leśnej w gminie Lesznowola i ul. Orężnej w gminie Piaseczno oraz stanowić będzie dogodny wyjazd z terenów zwartej zabudowy Jazgarzewszczyzny w kierunku Piaseczna i w kierunku planowanej trasy S7 z węzłami Lesznowola i Antoninów.

Koszt inwestycji: 4 668 768,86 zł
Kwota dotacji: 2 500 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.